Metsä

Tarkista, ettei sinua sahata silmään! MT:n verkkopalvelu arvioi puukauppasi

Palvelu laskee oman tarjouksen ja keskihintojen erotuksen samaa tahtia kuin tietoja syötetään.
Piia Ouri
MT:n Puukaupan arviointi -palvelussa voi verrata oman puukaupan tai puukauppatarjouksen hintoja keskimääräisiin puun hintoihin.

Maaseudun Tulevaisuus laajensi alkuvuodesta metsänomistajille suunnattuja verkkopalveluja uudella puukaupan arviointityökalulla.

Puukaupan arviointipalvelussa voi verrata saadun puukauppatarjouksen tai jo tehdyn kaupan tietoja oman alueen keskimääräisiin puun hintoihin.

Oman puukaupan tai tarjouksen tiedot voi syöttää puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain eriteltyinä.

Palvelussa voi vertailla päätehakkuun, harvennuksen ja ensiharvennuksen lisäksi myös hankintakauppojen hintoja.

Eri puutavaralajeista mukana ovat mänty- ja kuusitukki, mänty- ja kuusikuitupuu, mänty- ja kuusipikkutukki sekä koivutukki ja koivukuitupuu.

Verrokkihinnat perustuvat samoihin Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin, joita esitetään MT Puun hinta -palvelussa. Viikoittain päivittyvä hinta lasketaan neljän edeltävän viikon hintojen keskiarvona.

Hinta-alueet perustuvat Metsäteollisuus ry:n tilastointitapaan. Alueet ovat metsäkeskusalueita tai niiden yhdistelmiä. Jos valitulta alueelta ei ole saatavilla tuoretta vertailuhintaa, palvelu käyttää koko maan keskihintaa vertailutietona.

Palvelu laskee oman hinnan ja keskihinnan erotukset ja puukaupan kokonaissummat ruudulle sitä mukaa kun tietoja syötetään. Sivulta voi ladata myös pdf-raportin talteen.

Tutustu palveluun osoitteessa mt.fi/puukauppa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI