Metsä

Luken tutkija kummastelee ympäristöjärjestön väitteitä Suomen hiilinielulaskelmien vajavaisuudesta – "Eivät vastaa asiantuntijaraporttia"

Suomen hiilinielulaskelmat vaativat vielä täydennyksiä. Muutostoiveita EU-komissiolta lankesi valtaosalle jäsenmaista, mikä on kuitenkin Luonnonvarakeskuksen mukaan tavallista.
Sanne Katainen
Metsät nivoutuvat vahvasti EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan, vaikka itse metsäpolitiikka onkin jäsenmaiden omassa päätäntävallassa.

Suomen tulee parantaa hiilinielulaskelmiensa läpinäkyvyyttä ja tarkkuutta, sekä antaa Euroopan komissiolle lisätietoja nielujen ja päästöjen laskennoista.

Tämä kävi ilmi Euroopan komission asiantuntijaryhmässä, joka valmisteli lulucf-asetuksen toimeenpanoa Brysselissä. Asetus sääntelee maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden päästöjä ja nieluja.

Suomen hiilinieluraportissa kysymyksiä ovat herättäneet metsien nielujen pieneneminen ja hakkuiden kasvattaminen tulevina vuosina.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tavoitteena on ollut, että hakkuita lisättäisiin 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Suomen tuleekin luovuttaa komissiolle tarkennuksia siitä, miten laskennat on tehty.

Luonnonsuojeluliiton mukaan Suomen lähtötiedot päästöistä ja nieluista arvioitiin Euroopan komission työryhmissä "hyvin kriittisesti", mikä voi tarkoittaa merkittäviä muutoksia hiilinieluaskelmiin.

Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Kari T. Korhonen tyrmää Luonnonsuojeluliiton kannanoton.

"Väitteet eivät vastaa lainkaan asiantuntijaraporttia. Ei ole tavatonta, että raporteista löytyy täydennystarpeita", hän kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Korhosen mukaan Euroopan komissio ei ole vielä ilmoittanut, mitä lisätietoja Suomen tulee kertoa raporttiaan varteen. Ne julkaistaan kesän aikana.

Komission asiantuntijaryhmä koostuu eri jäsenmaiden asiantuntijoista. Sen lisäksi komissio kutsuu mukaan riippumattomia asiantuntijoita.

Suomi esitti EU:lle, että lulucf-laskennassa metsien ja puutuotteiden hiilinielujen vertailutaso on 34,77 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. Sen mukaan hiilidioksidipäästöt ovat 0,21 miljoonaa tonnia suuremmat kuin nielut.

Suomen päästöjen ja nielujen lulucf-vertailutasoa on pidetty riittävänä sille, että Suomen hakkuut ja puunkäyttöä lisäävät investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Lue myös:

Suomi esittää EU:lle metsien hiilinielujen vertailutasoksi 34,77 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa

EU ei uhkaa Suomen metsien lisäkäyttöä – metsätalouden lulucf-neuvottelut saatiin viimein pakettiin

Suomen lulucf-ehdotus ei rajoita metsien käyttöä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lukijalta: Mielestäni metsänomistajien ei tarvitse potea ilmastoahdistusta hakatessaan vanhan metsänsä pois

Suomen metsät – hiilinielu vai päästölähde

Mepit haastoivat ministeri Leppää metsätalouden kestävyydestä – "Miten saamme lopetettua monimuotoisuuden heikkenemisen?"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI