Metsä

Lohenkalastuksen valvonta alkaa Pohjanlahdella – valvonta kohdistuu ensisijaisesti kaupalliseen kalastukseen, mutta myös vapaa-ajankalastajiin

Valvonnan painopisteitä ovat muun muassa lohenkalastuksen yleiskiellon noudattaminen, isorysien pyyntiin asettamisajankohdat, valikointikielto ja kaupallisten kalastajien lohien merkitsemismääräysten noudattaminen.
Joel Rosenberg
Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Uisko osallistuu lohenkalastuksen yhteisvalvontaan kesäkuussa.

Varsinais-Suomen elykeskuksen kalastuksen valvonta ja Rajavartiolaitokseen kuuluva Länsi-Suomen merivartiosto aloittavat lohenkalastuksen valvonnan Pohjanlahdella.

Valvonta käynnistyy Selkämereltä. Valvonnan painopiste siirtyy lohen vaelluksen mukaan kohti pohjoista, ensin Merenkurkkuun ja sen jälkeen Perämerelle.

Lohenkalastuksen valvonta kohdistuu ensisijaisesti kaupallisen kalastukseen, mutta myös vapaa-ajan kalastusta valvotaan.  

Painopisteenä ovat lohenkalastuksen yleiskiellon noudattaminen, isorysien pyyntiin asettamisajankohdat, valikointikielto ja kaupallisten kalastajien lohien merkitsemismääräysten noudattaminen.

Myös pyyntimitat, pyydysten lainmukainen merkintä ja kalastusluvat ovat tarkastuksen kohteena.

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan alaiset kaupallista kalastusta koskevat rikkomusepäilyt viedään EU-seuraamusmenettelyyn Ruokavirastoon ja muiden rikkomusepäilyjen osalta tutkintaan poliisille. 

Lohta koskee tulevana sesonkina myös kansallisen kalastuslain menettämisseuraamus.

Tiettyjen uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä voidaan tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka kalalla on lajinsa edustajana.  Itämeren rasvaevällisen luonnonlohen arvo on 3 470 euroa ja istutetun, eli rasvaevättömän lohen 170 euroa.

Yhteisvalvonnoissa ovat mukana Rauman, Porin, Vallgrundin, Kokkolan ja Virpiniemen merivartioasemat.

Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Uisko osallistuu lohenkalastuksen yhteisvalvontaan kesäkuussa ja sen toiminnan painopiste on Pori - Kokkola välisellä merialueella. Lisäksi Rajavartiolaitokselta osallistuu Dornier 228 valvontalentokone.

Manner-Suomen lohikiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on noin 24 000 lohta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ympäristöjärjestöt antavat ruusuja ja risuja Euroopan komission esittämille Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöille

Joka kolmas matkailukalastaja saa Tenojoella saalista

Itämeren kalastuksen valvontaan tuli tehoa – rajavartiolaitoksen Tursas-laiva teki parin viikon partioreissun

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI