POSTIN LAKKO: MT:n artikkelit ja näköislehti nyt kaikkien luettavissa ilmaiseksi – näköislehteen pääset tästä
Metsä

Suurin osa suomalaisista rajoittaisi avohakkuita lailla – maaseudulla intoa rajoituksiin vähiten, kaupungeissa eniten

Metsähallituksen tulostavoitteen puolittamista kannatti WWF:n kyselyssä 59 prosenttia sekä maaseudulla että pääkaupunkiseudulla asuvista.
Jaana Kankaanpää
Metsähallituksen tulostavoitteen puolittamista arvokkaiden luontokohteiden säästämiseksi kannattaa 57 prosenttia suomalaisista.

77 prosenttia suomalaisista rajoittaisi avohakkuita lakisääteisesti alueilla, joilla niistä on suurin haitta ympäristölle, torstaina julkistettu WWF Suomen kysely kertoo. 12 prosentin mielestä rajoituksiin ei ole tarvetta.

Maaseutumaisissa kunnissa intoa avohakkuiden rajoittamiseen oli vähiten – kyllä vastasi 66 prosenttia vastaajista. Kaupunkimaisissa kunnissa avohakkuiden rajoittamisen kannalla oli 79 prosenttia vastaajista.

WWF teetti kyselytutkimuksen alkuvuodesta Kantar TNS Oy:llä. Kyselyyn vastasi yli tuhat ihmistä.

WWF:n mukaan avohakkuut ovat erityisen haitallisia esimerkiksi turvemailla, lehdoissa ja vesistöjen rannoilla.

Järjestön johtavan metsäasiantuntijan Panu Kuntun mukaan hallitusneuvotteluissa hallitusohjelmaan pitäisi lisätä kirjaus avohakkuiden rajoittamisesta metsälakia muuttamalla.

WWF:n mielestä seuraavan hallituksen pitää vähentää myös metsien hakkuita. ”Hakkuumääriä ei tulisi määrittää pelkän puuntuotannollisen kestävyyden kautta, vaan samalla pitää huomioida myös ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät reunaehdot", Kunttu sanoo tiedotteessa.

Yhteisen sävelen maaseutumaisissa kunnissa asuvat ja pääkaupunkiseudulla asuvat löysivät Metsähallituksen tulostavoitteen puolittamisesta.

Pääkaupunkiseudulla ja maaseutumaisissa kunnissa 59 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Metsähallituksen tulostavoite on puolitettava takaisin 60 miljoonan euron tasolle arvokkaiden luontokohteiden säästämiseksi.

Koko maassa näin ajatteli 57 prosenttia kansasta. 17 prosenttia vastusti tulostavoitteen puolittamista.

WWF kysyi myös, pitäisikö luonnonsuojelun rahoitusta kasvattaa merkittävästi luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

57 prosenttia vastanneista kannatti luonnonsuojelun rahoituksen lisäämistä. Viideosa vastusti lisärahoitusta.

Maaseutumaisissa kunnissa alle puolet vastaajista lisäisi luonnonsuojelun rahoitusta merkittävästi.

Pääkaupunkiseudulla lisärahoitukseen oli eniten intoa. Vastaajista 67 prosenttia sanoi kyllä lisärahoitukselle.

Valtio on sitoutunut pysäyttämään Suomen luonnon köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteeseen ei WWF:n mukaan olla pääsemässä, sillä ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen hiljattain julkaisemien selvitysten mukaan Suomen luonto on köyhtynyt entisestään viimeisen 10 vuoden aikana.

”Metsäluonnon turvaamisen kannalta on tärkeää, että Suomeen saadaan kiireellisesti lisää luonnonsuojelualueita. Seuraavan hallituksen on korjattava edellisen virheet ja käytettävä vuosittain vähintään 100 miljoonaa euroa suojelualueiden perustamiseen”, Kunttu sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ruotsin WWF ohjeistaa kuluttajia välttämään suomalaista naudan- ja sianlihaa

Tuottavaa metsätaloutta!

MT Metsäilta: Ovatko Suomen metsät vain pisara meressä? Missä tilassa maailman metsät ovat ilmaston kannalta?

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI