LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Metsä

Luonnonsuojeluliiton ja Luonnonvarakeskuksen nokkapokka jatkuu EU:n hiilinielulaskennoista – "Vastuu ei voi olla vain yhdellä tutkimuslaitoksella"

Luonnonsuojeluliitto on arvostellut Suomen hiilinielujen laskentatapaa. Luonnonvarakeskus on taas sanonut, ettei järjestöllä ole oikea käsitys asiasta.
Pekka Fali
EU:n asiantuntijaryhmä haluaa lisäselvityksiä siitä, miten Suomi on laskenut metsien hiilinielunsa.

Suomi on aikeissa muuttaa hiilinielulaskelmissa käytettyjä metsien pinta-alatietoja.

Jokainen EU-jäsenmaa on toimittanut Euroopan komissiolle niin kutsutun metsien vertailutason, johon metsien raportoitavaa hiilinielun kokoa verrataan vuosina 2021–2025.

Metsien vertailutaso on osa EU:n lulucf-asetusta, joka kuvaa kunkin EU-maan maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden päästöjä ja nieluja.

Suomen komissiolle luovuttamassa metsien vertailutason laskentaraportissa uudistuskypsien metsien pinta-ala on suurempi kuin Suomen valtakunnan metsien inventointimittauksista selviää.

"Olemme parhaillaan tekemässä perusteellista selvitystä tiedeyhteisössä havaitun pinta-alaeron vaikutuksesta hiilinielun vertailutasoon. Selvitys valmistuu toukokuun aikana", Luonnonvarakeskus Luken apulaisprofessori Aleksi Lehtonen kertoo.

Euroopan komission asiantuntijaryhmän mukaan Suomen tulee tarkentaa hiili­nielulaskelmiansa sekä antaa komissiolle lisätietoja siitä, kuinka nielut ja päästöt on laskettu. Asiantuntijaryhmä valmisteli lulucf-asetusta huhtikuussa Brysselissä, ja Suomen raportissa kysymyksiä ovat herättäneet metsien nielujen pieneneminen ja hakkuiden kasvattaminen.

Luonnonsuojeluliitto (SLL) on arvostellut Suomen laskentatapaa: koska laskennassa metsien pinta-ala arvioitiin liian suureksi, myös arvioidut hakkuumahdollisuudet ovat liian suuret.

"Näin tärkeässä asiassa vastuu ei voi olla vain yhdellä tutkimuslaitoksella, vaan tuloksia on arvioitava kattavasti koko tiedeyhteisössä. Nyt havaitut virheet on otettava huomioon hallitusneuvotteluissa", SLL arvostelee.

Luken tutkijan mukaan muutokset maakohtaisiin raportteihin ovat tavallisia. Komissio on antanut huomioita suurimmalle osalle jäsenmaista.

”Luonnonsuojeluliiton väitteet eivät vastaa lainkaan asiantuntijaraporttia. Ei ole tavatonta, että raporteista löytyy täydennystarpeita”, johtava tutkija Kari T. Korhonen Lukesta kommentoi.

Euroopan komissio kertoo kesän aikana sen, miten Suomen tulee muuttaa laskentaraporttiaan. Suomen on annettava lopullinen vertailutaso mahdollisine tarkennuksineen EU-komissiolle vuoden loppuun mennessä.

Suomi esitti komissiolle aiemmin, että lulucf-laskennassa metsien ja puutuotteiden hiilinielujen vertailutaso on 34,77 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. Koko Suomen lulucf-sektorin hiilidioksidi­päästöt ovat 0,21 miljoonaa tonnia suuremmat kuin nielut.

Lue myös:

Luken tutkija kummastelee ympäristöjärjestön väitteitä Suomen hiilinielulaskelmien vajavaisuudesta – "Eivät vastaa asiantuntijaraporttia"

Aiheeseen liittyvät artikkelit

MTK–Pohjois-Suomi Luken raportista: "Alueemme kehittyvä maatalous ei ole valmis uhraamaan peltoja suojelualueeksi"

Päästövähennyksiin pyrkivä metsäteollisuus: Metsien hiilivarasto kasvaa, koska metsät kasvavat hakkuita enemmän

Nykymenolla metsien hiilinielu notkahtaa vain hetkellisesti – vuodesta 2035 kokonaisnielu kasvaa vaikka hakkuita lisättäisiin, jos maatalouden päästöt vähenevät

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI