Metsä

Luken tutkija virheellisistä hiilinielulaskennoista: Yliarvioimme päätehakkuualojen määrän – laskemme vertailutason uudelleen

Luonnonvarakeskus laskee EU:lle luovutettavan Suomen metsien hiilinielujen vertailutason uudelleen.
Markku Vuorikari
Luken käyttämä Mela-malli käytti virheellisiä pinta-alatietoja Suomen päätehakkuumetsiköistä.

Suomen komissiolle luovuttamaa ehdotusta metsien hiilinieluista muutetaan. Luonnonvarakeskuksen Luken tekemistä laskelmista on löytynyt virhe: uudistuskypsien metsien pinta-ala on ollut suurempi kuin Suomen valtakunnan metsien inventointimittauksista selviää.

Jokainen EU-jäsenmaa on toimittanut Euroopan komissiolle niin kutsutun metsien vertailutason, johon metsien raportoitavaa hiilinielun kokoa verrataan vuosina 2021–2025.

Vertailutaso liittyy EU:n lulucf-asetukseen, joka kuvaa kunkin valtion maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden päästöjä ja nieluja.

Suomen metsien vertailutaso tulee laskea nyt uusien tietojen pohjalta uudelleen.

Laskentavirhe johtuu Luonnonvarakeskuksen apulaisprofessorin Aleksi Lehtosen mukaan laskennassa käytetyn Mela-ohjelman päätehakkuumetsien määritelmästä.

"Päätehakkuumetsien pinta-ala, jota käytimme vertailutasoa laskiessa, oli liian suuri. Tämä johtuu siitä, päätehakkuumetsien pinta-alaan sisältyi myös vähäpuustoisia mutta iäkkäitä kohteita. Yhdenmukaistamme päätehakkuukypsien metsien määritelmät, teemme laskelmat uusiksi ja päivitämme tulokset."

Lehtonen ei ota kantaa siihen, kuinka paljon uusi pinta-alatieto eroaa vanhasta.

"Se ei ole tässä olennaista vaan se, että yliarvioimme päätehakkuualojen määrän ja että nyt korjaamme sen. Kun tiedot on korjattu, laskemme vertailutason uudelleen. Vielä on siis vaikea sanoa sitä, kuinka muutetuilla pinta-alatiedoilla on ylipäätään merkitystä vertailutasoon."

Suomi on yksi niistä monesta EU-jäsenmaista, joka on saanut Euroopan komissiolta korjausehdotuksia vertailutasoraporttiinsa. Lehtosen mukaan vielä tiedossa ei ole sitä, mitä lisätietoja ja uudelleenlaskentoja komissio Suomelta edellyttää. Se selviää kesän aikana.

Suomen on annettava lopullinen vertailutaso mahdollisine tarkennuksineen komissiolle vuoden loppuun mennessä. Viimeksi esitetty metsien ja puutuotteiden hiilinielujen vertailutaso on 34,77 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa.

Lue myös:

Luonnonsuojeluliiton ja Luonnonvarakeskuksen nokkapokka jatkuu EU:n hiilinielulaskennoista – "Vastuu ei voi olla vain yhdellä tutkimuslaitoksella"

Juttua muokattu 18.5. klo 16.00: Jutun otsikkoa muutettu.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lukijalta: Avohakkuukiellolla olisi tuhoisat seuraukset metsänomistajien tuloille

Jatkuva kasvatus on metsätalouden kohtalonkysymys

Mepit erimielisiä Suomen metsätalouden kestävyydestä: "Avohakkuiden käytön laajuus on Suomen kipupiste"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI