Metsä

Puun ylitarjonta jatkuu Venäjällä – viime vuonna hakkuut nousivat uuteen ennätykseen 239 miljoonaan kuutiometriin

Venäläisten vaneritehtaiden puuvarastot ovat täynnä hyvälaatuista tukkia, kun puun viennin rajoitusten vuoksi erityisesti koivutukin tarjonta on ylittänyt kysynnän.
Sanne Katainen
Venäjällä hakattiin viime vuonna puuta 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvua oli 27 miljoonaa kuutiometriä. Arkistokuva on Kostamuksesta.

Venäjän puumarkkinoilla oli viime vuonna ylitarjontaa puusta ja sama tilanne on jatkunut tämän vuoden alussa, Luonnonvarakeskuksen Idän metsätieto kertoo ja viittaa WhatWood-konsulttitoimiston analyysiin.

Viime vuonna Venäjällä hakattiin puuta ennätysmäärä 239 miljoonaa kuutiometriä. Kasvua korjuumäärissä oli 12 prosenttia ja markkinoille päätyi 27 miljoonaa kuutiometriä puuta edellisvuotta enemmän.

Puunkorjuulle olosuhteet olivat viime vuonna suotuisat useilla alueilla, mikä lisäsi markkinoille tulevan puun määrää. Puuta vietiin Venäjältä ulkomaille jokseenkin entisten vuosien määrä.

Kaukoidässä puun vientiä rajoitettiin kiintiöillä viime vuonna ja tämän vuoden alusta tuli voimaan koivutukin vientirajoitus koko Venäjällä.

Näiden tekijöiden seurauksena puun tarjonta ylitti kysynnän, erityisesti koivutukin osalta. Venäläisten vaneritehtaiden puuvarastot ovat täynnä hyvälaatuista tukkia.

Puun hinta on laskenut kaikissa puutavaralajeissa ja korjuuyritysten kannattavuus heikkenee.

Puunjalostuksessa tuotantomäärät eivät kasvaneet tilastojen mukaan kuten hakkuissa.

Puulevyteollisuudessa puunkäyttö kasvoi 2,5 miljoonaa kuutiometriä, sahateollisuudessa 3,5 ja selluteollisuudessa yhden miljoonan.

Lisäksi muiden tuotteiden valmistuksessa ja energiantuotannossa käytettiin kaksi miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta. Loppu puumäärä on jäänyt markkinoille - terminaaleihin, välivarastoihin ja metsään.

Idän metsätieto on käyttänyt tietolähteenään Russian Timber Journalia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

VR perustaa raakapuuta kuljettavan tytäryhtiön Venäjälle

Venäjän puunvienti laski hieman – Kiinan osuus viennistä kaksi kolmannesta, Suomi toiseksi suurin

Hannu Lehtonen valittiin Metsähallituksen metsätalouden suunnittelun johtoon

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI