Metsä

Ilmastonmuutos voi heikentää puiden ja sienten suhteita ja siten vähentää hiilivarastoja

Tutkimuksen mukaan pohjoisten metsien puuston biomassa vähenee jopa 10 prosenttia.
Maria Miklas
Pohjoisissa oloissa mykorritsa-sienirihmastot elävät symbioosissa puiden kanssa kuljettaen niille typpeä.

Ilmastonmuutos voi muuttaa puiden ja mikrobien symbioottisia suhteita ja vähentää pohjoisten metsien hiilivarastoja. Asia ilmeni kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa Luonnonvarakeskuksen tutkijat olivat mukana.

Yli kahdensadan tutkijan ryhmä kokosi eri puolilta maapalloa tietoa puiden, bakteerien ja sienten symbioosista. Datan perusteella ennustettiin, miten juuristosymbioosit muuttuvat vuoteen 2070 mennessä, mikäli ilmastonmuutosta ei saada kuriin.

Tutkimuksen mukaan pohjoisten metsien puuston biomassa vähenee 10 prosenttia juuristossa elävien sienten toiminnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Tutkijat varoittavat, että tämä lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, koska sienten maaperään sitoman hiilen määrä vähenee. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Nature-tiedelehdessä.

Sienilajien esiintymisalueisiin vaikuttaa, mitä ravinteita sienet kuljettavat puiden käyttöön. Pohjoisissa olosuhteissa, kuten Suomessa, yleisimmän symbioosin puiden kanssa muodostavat ektomykorritsasienet, jotka kuljettavat puille typpeä. Sen sijaan tropiikissa symbioottiset sienet ovat tärkeitä puiden fosforin saannin kannalta.

Tutkimuksessa laadittujen esiintymiskarttojen mukaan sienten ja bakteerien lajistomuutokset olivat jyrkempiä kuin mitä oli pääteltävissä lajistojen esiintymiseen vaikuttavien tekijöiden perusteella. Tästä tutkijat päättelivät, että ektomykorritsasienet säätelevät myös itse elinympäristöään hidastaakseen orgaanisen aineksen hajoamista. Ektomykorritsasienet ovat kilpailukykyisimpiä viileissä ilmasto-oloissa, kuten Suomen metsissä, joissa hajotus on hidasta ja lehtikariketta on runsaasti.

"Lämpimämpi ilmasto voi estää ektomykorritsasienten kykyä säädellä elinympäristöään. Pohjoisten metsien ektomykorritsasienet ja niiden isäntäpuut voivat siten vähentyä, jos hiilidioksidipäästöjä ei saada hallintaan eivätkä sienet enää pysty säätelytyöhön, kertoo tutkimuksessa mukana ollut tutkimusprofessori Leena Finér Lukesta.

Typensitojabakteerit suosivat kuivia ja lämpimiä olosuhteita ja emäksistä maaperää. Mykorritsasieniin taas vaikuttavat merkittävästi orgaanisen aineen hajotusolosuhteet, joita säätelevät erityisesti lämpötila ja kosteus.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lukijalta: Avohakkuukiellolla olisi tuhoisat seuraukset metsänomistajien tuloille

Helppo jauheliha-perunalaatikko

Jatkuva kasvatus on metsätalouden kohtalonkysymys

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI