Metsä

Itä-Lapin kunnat puolustavat Kemijärven biojalostamohanketta: "Aluetta on käytetty jo pitkään raaka-ainereservaattina"

Kunnat toteavat kannanotossaan, että pitkät kuljetusmatkat rasittavat ympäristöä.
Boreal Bioref
Havainnekuva Kemijärven biojalostamosta.

Itä-Lapin kunnat Kemijärvi, Salla, Savukoski, Posio ja Pelkosenniemi sekä Itä-Lapin kuntayhtymä ottavat kantaa julkiseen keskusteluun metsien käytöstä. Suomeen suunnitellut metsäteollisuusinvestoinnit ovat puheenaihe myös hallitusneuvotteluissa.

"Uusien metsäteollisuusinvestointien osalta on käynnissä raaka-aineiden uusjako, jossa Pohjois-Suomen osalta pyritään valta-asemaan ja sitä kautta monopoli- ja kartellisoimaan niin yksityinen kuin valtionkin metsäomaisuus", kunnat jyrähtävät.

Itä-Lapin kuntien ja kuntayhtymän edustajat kirjoittavat, että aluetta on käytetty jo pitkään raaka-ainereservaattina ja arvokas kestävästi tuotettu puuraaka-aine on viety alueen ulkopuolelle jalostettavaksi.

"Alueen suuret suojelualueet kelpaavat hyvin metsäteollisuuden ympäristöimagon kaunistajaksi, mutta samaan aikaan raaka-aineiden jalostaminen alueella pyritään kaikin keinoin estämään. Toiminta on ryöstötaloutta, johon sen paremmin alueen ihmisten, kuntien kuin valtionkaan ei tule alistua."

Kemijärvelle suunnitteilla oleva biojalostamoinvestointi on erittäin tärkeä Itä-Lapin kunnille. Boreal Bioref Oy (BB) on valmistellut investointia yli viisi ja puoli vuotta. Yhtiö on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ympäristö-, vesitalous- sekä aloittamislupaa elokuussa 2017 ja lupakäsittely on loppuvaiheessa. Virasto on ilmoittanut, että se tekee lupapäätöksen vielä tämän kevään aikana.

Kunnat toteavat, että tehtaan puunhankinta-alueella suojeluprosentti on korkea ja suojelutaso täyttää hyvin luontojärjestöjen vaatimukset. Hankinta-alueella metsäpinta-alasta on suojeltu 20,3 prosenttia.

Boreal Bioref käyttää puuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta sahahaketta paikallisilta sahoilta tulee 0,5 miljoonan kuution verran.

"Jos BB:n käyttämä raaka-ainemäärä kuljetaan esimerkiksi Kemiin jalostettavaksi, tarkoittaa se yli 200 kilometriä lisää kuljetusmatkaa. Raaka-aineen hinta määritellään tehtaan portille ja sen vuoksi kuljetuskustannukset maksaa aina metsänomistaja, niin yksityinen kuin valtiokin", kunnat kirjoittavat.

"Pitkät kuljetusmatkat rasittavat myös ympäristöä merkittävästi, koska raaka-ainetta kuljetetaan tehtaan koko toiminta-ajan seuraavat 45–50 vuotta. Valmiin tuotteen kuljettamiseen verrattuna raaka-ainetta on kuljetettava noin viisinkertainen määrä, joten kuljettamisella on suuri vaikutus niin tehtaan kannattavuuteen kuin ympäristöönkin."

Kunnat muistuttavat myös alueen harvennusrästeistä ja niiden vaikutuksesta aluetalouteen.

"Boreal Bioref Oy:n hankinta-alueella on runsaasti nuoria metsiä, joissa harvennushakkuut viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat tarpeeseen nähden jääneet huomattavasti jälkeen. Jos metsää ei harvenneta, puut eivät järeydy ja sitä vähemmän tulevaisuudessa on saatavissa järeää tukkipuuta, joka on tärkeä raaka-aine alueen sahoille."

Alueen sahat käyttävät myös niin sanottua pientukkia, jonka latvaläpimitta voi olla pienimmillään 10 senttimetriä. Normaalin sahatukin minimilatvaläpimitta on 15 senttiä.

"Pientukin käyttö vähentää hakkuupaineita vanhoihin metsiin, koska harvennushakkuiden yhteydessä saadaan pientukkia, jonka kuutiohinta on kuitupuuta korkeampi ja sitä kautta BB:n hankinta-alueen metsätalouden kannattavuus paranee. "

Kuntien mukaan Boreal Biorefin tuotevalikoima on ylivoimaisesti laajin, kun sitä vertaa jo toimiviin ja muihin suunnitteilla oleviin vastaaviin laitoksiin.

Lue myös:

Pohjoisen investointien marssijärjestys alkaa hahmottua – Metsä Group harppasi merkittävän askeleen eteenpäin

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Etujärjestöpolitiikkaa vai yhteistyötä?

Koti-Lappi-lehti: Milanolaiset saisivat lisää elinvuosia, jos ilma olisi WHO:n suositusten mukaista – Itä-Lapin ilma kuuluu maailman puhtaimpiin

Metsäkeskusteluun tarvitaan selkeyttä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI