Metsä

Puuta paloi taas ennätysmäärä lämpö- ja voimalaitoksissa

Kaikkiaan puupolttoaineet kattoivat Suomen koko energiankulutuksesta 27 prosenttia viime vuonna.
Jukka Pasonen
Kuori oli käytetyin puupolttoaine lämpö- ja voimalaitoksissa viime vuonna.

Lämpö- ja voimalaitoksissa paloi kiinteitä puupolttoaineita viime vuonna kaikkiaan liki 20 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastasi energiasisällöltään 38 terawattituntia.

Määrä oli sama kuin edellisvuonna kirjattu kaikkien aikojen ennätys, Luonnonvarakeskus kertoo.

Vaikka ennätysvauhti jatkui, metsäteollisuuden sivutuotteita käytettiin edellisvuotista vähemmän lämpö- ja voimalaitoksissa.

"Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuun energiakäyttö supistui edellisvuodesta kolme prosenttia 11 miljoonaan kuutiometriin", yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta toteaa.

Energiantuotantoon menneestä sivutuotepuusta kaksi kolmasosaa, 7,7 miljoonaa kuutiota, oli kuorta. Määrä oli saman verran kuin vuotta aiemmin.

Erilaisia puruja poltettiin 2,5 miljoonaa kuutiota, mikä oli 11 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Teollisuuden puutähdehakkeen käyttö väheni 10 prosenttia 1,1 miljoonaan kuutioon.

Puupellettejä ja -brikettejä paloi 0,2 miljoonaa ja kierrätyspuuta 0,9 miljoonaa kuutiota.

Metsähakkeen kulutus kääntyi viime vuonna nousuun ja kasvoi edellisvuodesta kolme prosenttia.

"Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähakkeen käyttö kasvoi neljä vuotta jatkuneen laskukauden jälkeen neljä prosenttia 4,7 miljoonaan kuutiometriin. Lämmöntuotannossa käyttö lisääntyi prosentin 2,7 miljoonaan kuutiometriin", Ylitalo selvittää.

Lämpö- ja voimalaitosten käyttämän 7,4 miljoonan kuution lisäksi metsähaketta paloi pientaloissa 0,6 miljoonaa kuutiota. Näin metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi kahdeksaan miljoonaan kuutioon. Metsähakkeen käytön ennätys, 8,7 miljoonaa kuutiota, on vuodelta 2013.

Pienpuuta metsähakkeen raaka-aineena kului 3,9 miljoonaa kuutiota, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2017. Hakkuutähteiden käyttö sen sijaan lisääntyi viidenneksellä 2,7 miljoonaan kuutioon.

Kannoista tehtyä metsähaketta poltettiin 0,4 miljoonaa kuutiota eli yli kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Järeän runkopuun poltto lisääntyi kuudenneksen 0,4 miljoonaan kuutioon.

Kiinteitä puupolttoaineita käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa eniten Keski-Suomen maakunnassa.

Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta poltettiin eniten Etelä-Karjalassa ja metsähaketta Uudellamaalla.

Kaikkiaan puupolttoaineita käytettiin viime vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 105 terawattituntia, kun lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden lisäksi mukaan lasketaan metsäteollisuuden jäteliemet ja polttopuiden pienkäyttö.

Määrä oli kaikkien aikojen suurin ja kasvoi edellisvuodesta neljä prosenttia. Kasvu johtui metsäteollisuuden jäteliemien eli mustalipeän käytön lisääntymisestä muiden puupolttoaineluokkien ollessa edellisvuoden tasolla.

Suomen energian kokonaiskulutus oli viime vuonna 384 terawattituntia.

Puupolttoaineet olivat viime vuonna Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 27 prosenttia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Bioenergia ry kumoaa väitteet metsäenergian haitallisuudesta ilmastolle – käytetään sivuvirtoja ja tuetaan monimuotoisuutta

Dieselin, kevyen polttoöljyn ja jyrsinturpeen hinta noussut voimakkaasti

Kokkolaan tuotu venäläinen hake sapettaa maakunnan metsänomistajia – "Lähienergiasta puhutaan nätisti, mutta puuta ostetaan Venäjältä asti"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI