Metsä

Kuitupuun hinta nousi pystykaupoissa huhtikuussa

Puukauppojen määrä yksityismetsissä jäi pienemmäksi kuin aiempina vuosina keskimäärin.
Kari Salonen
Yksityismetsistä puuta myytiin tammi–huhtikuussa viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Mänty- ja kuusikuitupuun hinta nousi yksityismetsien pystykaupoissa huhtikuussa runsaan kolme prosenttia edelliskuukaudesta, Luonnonvarakeskus kertoo.

Mäntykuitupuusta maksettiin keskimäärin 18,1 euroa ja kuusikuitupuusta 20,1 euroa kuutiometriltä.

Mäntytukista sai pystykaupoissa keskimäärin 57,5 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 60,2 euroa. Mäntytukin hinta pysyi ennallaan, mutta kuusitukin hinta laski prosentin edelliskuukaudesta.

Leimikon hakkuutapa vaikuttaa pystykaupoissa puun hintaan.

Uudistushakkuissa tukki oli kolme prosenttia ja kuitupuu 13 prosenttia keskihintaa kalliimpaa.

Harvennushakkuissa tukin ja kuitupuun hinnat jäivät selvästi keskihinnan alapuolelle, tukki 12 prosenttia ja kuitupuu viisi prosenttia.

Hankintakauppojen kaikesta puusta oli kuitupuuta kaksi kolmasosaa. Mäntykuitupuun hankintahinta oli 32,1 euroa, kuusikuitupuun 35,4 euroa ja koivukuitupuun 32,6 euroa kuutiometriltä. Hinnat laskivat edelliskuukaudesta.

Puukaupan vauhti hidastui huhtikuussa.

Tilastoon kirjautui teollisuuspuuta yhteensä 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Edellisen kolmen vuoden aikana puuta ostettiin huhtikuussa keskimäärin 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–huhtikuun puumäärä oli viisi prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mäntytukilla on puumarkkinoilla heikoin kysyntä – "Kauppaa käydään nyt kuitu- ja energiapuuvetoisesti"

Mitä muut yhtiöt ja sahurit tuumivat Stora Enson tukkivaatimusten kiristyksestä?

MTK:n mukaan tukin läpimitan nosto nakertaa metsänomistajan tiliä – "Metsänomistajan kannattaa olla tarkkana"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI