Metsä

Metsäteollisuuden mukaan hallitusohjelma ei kannusta investointeihin

Hallitusohjelma puree teollisuuden kilpailukykyä ja kasvattaa energiakustannuksia.
Kimmo Haimi
Timo Jaatisen mukaan hallitusohjelmaan liittyy riski metsien käytön rajoittamisesta tulevaisuudessa, millä on kielteinen vaikutus investointi-ilmapiiriin.

Hallitusohjelma heikentämässä metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa, tiivistää Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Jaatisen mukaan syntymässä oleva hallitus näyttää kääntävän suomalaisen metsäteollisuuden kustannukset nousuun. Tämä heikentää teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä ja katkaisee kahden edellisen hallituksen päätösten toimintaympäristöä vahvistaneen kehityksen.

Hallitusohjelman metsälinjaukset ovat maltillisia, mutta aikaistettu hiilineutraalisuustavoite voi uhata ilmastomyönteisiä tuotteita valmistavan metsäteollisuuden näkymää tulevaan.

"Syntymässä olevan hallituksen kuva taloustilanteesta on valitettavasti aivan liian toiveikas. Hallitusohjelman talouden tilannekuvaa, julkisten menojen lisäyksiä ja verojen kiristämistä koskevat linjaukset eivät vastaa näköpiirissä olevan, heikkenevän kansainvälisen suhdannetilanteen näkymiin."

Teollisuutta rasittaa etenkin edessä oleva kustannusten nousu. Sekä Sipilän hallitus että sitä edeltänyt Kataisen-Stubbin hallitus pidättäytyivät johdonmukaisesti teollisuuden kustannuksia kasvattavista toimista.

Tämä oli kirjattuna hallitusohjelmaan, mikä antoi yrityksille ennustettavan näkymän vaalikaudeksi. Nyt tällaista kirjausta ei ole.

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite laskea teollisuuden sähkövero EU-minimiin on toteutuessaan myönteistä, mutta sen rahoittamiseksi valmisteltava energiaverotuksen kokonaisuudistus uhkaa kiristää lämmityspolttoaineiden veroja huomattavasti.

Tehtaiden energiaratkaisut ovat erilaisia ja siirtyminen kohti sähköä vaatii pitkän, useiden vuosien siirtymäajan.

"Nyt on vaarana, että toteutettava energiaverouudistus rapauttaa suuresti useiden metsäteollisuuden tehtaiden toimintaedellytyksiä. Hallitusohjelman linjaukset ovat teollisuuden osalta ristiriitaisia ja osin toisiaan korville lyöviä."

"Teollisuus tarvitsee kansainvälisestä kustannuskilpailukyvystä huolehtivan toimintaympäristön samaan aikaan kun pitkän aikavälin reaalisesta kilpailukyvystä huolehditaan", toteaa Jaatinen.

Jaatinen muistuttaa, että Suomi on vientivetoinen talous, jonka teollisuuden tuotteiden päämarkkinat ovat kaukana. Logistiikan toimivuus ja kustannuskilpailukyky ovat välttämättömiä.

Perusväylänpidon pysyvän vuotuisen 300 miljoonan euron lisärahoituksen turvaaminen on erittäin tervetullut ja hallitusohjelman myönteisintä sisältöä. Hallitusohjelmassa linjatut 250 miljoonan euron kiristykset polttoaineveroihin sen sijaan vahingoittavat Suomen viennin kilpailukykyä.

Ohjelmassa ei ole suoria linjauksia rajoittamaan metsin kestävää talouskäyttöä, vaikka vaalien alla aiheesta keskusteltiin vilkkaasti. Hiilinieluja halutaan puunkäytön rajoitusten sijaan kasvattaa aktiivisella metsien hoidolla, kasvukyvyn ja terveyden parantamisella, metsityksellä sekä torjumalla metsäkatoa.

"Puu on uusiutuva raaka-aine, josta valmisteluilla tuotteilla voidaan vähentää fossiilisten materiaalien käyttöä ja torjua ilmastonmuutosta. Aiempien hallitusten vahva tahtotila biotalouden edistämisestä näyttää pudonneen uuden hallituksen agendalta", pahoittelee Jaatinen.

Uuden hallituksen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus Suomessa vuoteen 2035 mennessä on äärimmäisen haastava. Aikataulu on 10 vuotta kireämpi kuin esimerkiksi Ruotsilla.

"On olemassa suuri riski, että tavoite ohjaa tekemään Suomessa päätöksiä, jotka rajoittavat tulevaisuudessa metsien talouskäyttöä. Tällä on negatiivinen vaikutus investointi-ilmapiiriin."

"On erittäin tärkeää, että metsäteollisuuden valmistamien tuotteiden positiiviset ilmastovaikutukset otetaan huomioon toimenpiteitä valmisteltaessa."

Hallitus aikoo laatia yhteistyössä alan toimijoiden kanssa toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, ja ne halutaan sovittaa yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.

"Metsäteollisuus ry lähtee mielellään mukaan tällaiseen prosessiin ja toivoo, että ilmastotoimien rinnalle sovitetaan yhteen pitkäjänteinen kilpailukyvyn turvaaminen ja raaka-aineen saatavuus", Jaatinen lupaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hoitajien arvokasta työtä tuettava

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun uutta puhtia

Suurtutkimus paljastaa: Pieni joukko metsäteollisuuden yrityksiä on vastannut koko toimialan innovaatiotoiminnasta ja kehityksestä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI