Metsä

MTK:n Tiirola iloitsee, ettei hallitusohjelma rajoita metsien käyttöä ja hidasta investointeja

Vauhti, vaaralliset tilanteet ja kova vääntö metsäasioista jatkuvat silti tulevan hallituksen sisällä.
Petteri Kivimäki
"Hallitusohjelmassa on paljon selvitysten varaan jääviä kohtia, joten vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää metsänomistajilla jatkossakin", tiivistää Mikko Tiirola.

"Hallituksen sisällä on metsäasioiden ääripäät, joten väännöt varmaan jatkuvat", arvioi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Tiirolan mukaan hallitusohjelma sinällään on kohtuullisen onnistunut metsäasioiden osalta. Siihen ei ole kirjattu metsänkäyttöön tähtääviä rajoituksia, joista ennen vaaleja oli puhetta.

"Hallitusohjelma ei rajoita metsien käyttöä, eikä hallitusohjelmasta tule hidasteita uusien puunkäyttöä lisäävien investointien toteuttamiseen. Se on iso asia sekä Suomelle että metsänomistajille", iloitsee Tiirola.

Myös verotuksen kiristymisen uhkakuvat jäivät toteutumatta.

"Kiinteistöveroa ei tule ja demarien vaaliohjelman vaatimukset yrittäjä- ja metsälahjavähennyksen poistamisesta eivät toteutuneet. Eli iso kuva on metsänomistajille positiivinen."

Puurakentamisen edistämisen osalta ohjelma saa jopa kiitosta. Toisaalta selvitettäväksi jääviä asioita on paljon, joten hallituksen sisällä tarvitaan tavallista enemmän työtä erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa.

"Vaikka hallitusohjelma ei aiheuta ylimääräisiä sydämentykytyksiä metsänomistajille vielä tässä vaiheessa, vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää jatkossakin", tiivistää Tiirola.

Tiirola arvelee, että rajoja vedetään esimerkiksi siinä vaiheessa, kun eduskunta alkaa käsitellä Metsähallituksen avohakkuukieltoa vaativaa kansalaisaloitetta.

Yksi selvitystä vaativa kohta on hallituksen tavoite estää ainespuun joutuminen polttoon. Tiirola arvelee, että kyseinen kohta liittyy turpeen mahdolliseen korvaamiseen puulla.

Laskelmien mukaan polttopuuta tarvittaisiin ehkä jopa 7 miljoonaa kuutiota lisää. Sellaisen energiapuun hankinta ei ole ihan helppo juttu.

"Metsänomistajan kannalta ja korjuuteknisesti saattaisi jossain tilanteessa olla järkevää laittaa pieniä ainespuueriä energiapuukasaan. Miten sen pystyisi edes estämään?"

Tiirola pitää kaikkineen outona, jos hallitus yrittää sekaantua puukaupan toimintaan.

Hallitusohjelman mukaan luvassa ei ole uusia suojeluohjelmia, vaan suojelua viedään eteenpäin vapaaehtoisuuteen perustuen. Siihen kuuluu Metso-ohjelman laajentaminen.

Oma lukunsa on hallitusohjelman kirjaus sitovasta ilmastolaista. Nähtäväksi jää, annetaanko sen ohjata myös maankäyttösektoria.

"Hallitusohjelmasta puuttuvat selkeät kirjaukset ympäristöluvituksesta ja ilmastokestävyydestä. Tässä on maan- ja metsänomistajilla tarkka paikka."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Antti Rinteen kierähdys

Ennakoitavissa ilmiöpohjainen epäonnistuminen

Suomen Pankin Olli Rehn hallitusohjelman elvytysvarasta: "Sen riittävyys testataan vasta käytännössä"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI