Metsä

Uudet laskelmat kiristävät Suomen hiilinielutavoitetta – "Kunnianhimon taso kasvoi"

Suomen tulee pitää hiilinielut suurempana kuin aiemmissa arvioissa, jos metsätalouden laskennallisia päästöjä halutaan välttää. Nykyhakkuilla päästöt ovat nieluja suuremmat.
Jussi Partanen
Hiilinielulaskelmat ovat päivittyneet.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tarkentanut Suomen metsien hiilinielun vertailutasoa. Uusi vertailutaso on puutuotteet mukaan luettuina 38 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa ja ilman puutuotteita 31 miljoonaa tonnia vuodessa.

Vertailutaso on hiilinielun kokoa vuosina 2000–2009 kuvaava luku, johon metsien hiilinielua verrataan tulevina vuosina. Kunkin jäsenmaan tulee raportoida EU-komissiolle vertailutasonsa osana unionin maankäytön ja metsien lulucf-asetusta. Asetuksella lasketaan kunkin maan maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä ja nieluja 2020-luvulla.

Luke teki hiilinielulaskelmat uudelleen, sillä viimeisissä laskelmissa uudistuskypsien metsien määritelmässä oli käytetty väärää lukua. Euroopan komissiolle aiemmin ilmoitettu Suomen metsien hiilinielun vertailutaso oli 34,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa.

"Nyt tehty korjaus lisäsi hiilinielutavoitetta. Kunnianhimon taso kasvoi noin kolme miljoonaa hiilidioksiditonnia", Luken apulaisprofessori Aleksi Lehtonen kommentoi muutoksia aiempiin nielulaskelmiin Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa.

Pinta-alatietojen muuttuessa laskennallinen hakkuukertymä väheni pari miljoonaa kuutiometriä runsaaseen 81 miljoonaan kuutioon. Viime vuonna hakkuumäärä oli noin 76 miljoonaa kuutiota.

Koska hiilinielun vertailutaso on nyt aiempaa korkeampi, Suomen täytyy pitää metsien hiilinielu suurempana kuin edellisten arvioiden mukaan, jos maankäyttösektorin laskennallisilta päästöiltä halutaan välttyä. Jos toteutunut hiilinielu jäisi tulevalla vuosikymmenellä kuitenkin merkittävästi vertailutasoa pienemmäksi, Suomi voisi korvata laskennallisia päästöjä ostamalla päästöoikeuksia.

Jo nykyisillä hakkuutasoilla Suomen laskennalliset päästöt ovat vertailutason asettamaa tavoitetasoa suuremmat.

Suomen metsien toteutunut hiilinielu oli puutuotteiden kanssa 31 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuonna 2017. Jos hiilinielun vertailutaso pysyisi 38 miljoonassa hiilidioksiditonnissa, se tarkoittaisi, että nielut olivat toissavuonna noin seitsemän miljoonaa tonnia tavoitetasoa jäljessä.

Koska lisähakkuista syntyvät päästöt kasvavat tulevina vuosina, EU:n maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon työtä.

”Tämän hetkisen tiedon valossa meillä on noin seitsemän miljoonan hiilidioksiditonnin gäppi. Voimme laskea siis jo nyt, että meillä tulee olemaan haasteita. Päästövähennyksiä tarvitaan kaikilla osa-alueilla”, Lehtonen lisää.

Nielulukuihin voi tulla vielä muutoksia. Jäsenmaat saavat laskelmiinsa tarkennuspyyntöjä Euroopan komissiolta kesän aikana. Tämän jälkeen Suomi aloittaa vertailutasoraportin päivittämisen.

Euroopan komissio on pyytänyt Suomelta lisätietoja metsänhoitokäytännöistä, hakkuumäärien kehityksestä ja metsien rakenteen muutoksesta.

"Lopullinen metsien hiilinielun vertailutaso määritetään vasta sen jälkeen, kun Suomi on saanut komissiolta tarkastuspalautteen. Luvut voivat siis vieläkin muuttua, meidän osaltamme työ etenee vertailutasolaskennan prosessin mukaisesti", Lehtonen kertoo.

Otsikkoa ja tekstiä muutettu 6.6. klo 17.22

Lue myös:

Suomi esittää EU:lle metsien hiilinielujen vertailutasoksi 34,77 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Leppä tyrmää maankäytön muutosmaksun, "Kaikki muut keinot käydään ensin läpi"

EU:n kaavailemat kestävyyskriteerit rahoitukselle haastavat metsäalaa – "Väärin tehtynä voi olla kohtalokkaita seurauksia"

Kansantalous kuntoon ja metsäpalot kuriin

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI