Metsä

FSC:n kriteerien päivitys pyörähti käyntiin – "Tavoitteenamme on jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen lisääminen ja suojavyöhykkeiden leventäminen"

Ensimmäinen luonnos tulee julkisesti kommentoitavaksi kesäkuun lopulla.
Kari Salonen
Nykyisen FSC-standardin mukaan metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä tulee jättää metsään vähintään 20 kappaletta kuolleita, läpimitaltaan yli 10 sentin puita hehtaaria kohden.

Metsäsertifiointijärjestelmä FSC:n vaatimuksia päivitetään.

Ensimmäinen luonnos tulee julkisesti kommentoitavaksi kesäkuun lopulla FSC:n nettisivuille. Palautetta siitä voi antaa kuka tahansa 29. elokuuta saakka.

Päivitystyötä vetää työryhmä, jonka jäsenet koostuvat kolmesta FSC Suomen kamarista. Ne ovat talous- ja ympäristökamari sekä sosiaalinen kamari. Kaikilla kamareilla on samansuuruinen painoarvo päätöksenteossa. Työryhmän puheenjohtajana toimii Sirkka Hautojärvi.

"Avoimuus ja sidosryhmien osallistuminen päivitystyöhön ovat olennainen osa FSC:tä", totesi FSC Suomen metsäasiantuntija Eveliina Varis perjantaina Helsingissä järjestetyssä FSC:n päivitystä käsittelevässä seminaarissa.

Variksen mukaan tavoitteena on saavuttaa kompromissi, jossa vallitsee tasapaino vastuullisuuden eri osa-alueiden kesken.

"Rima on korkealla ja tulee olemaan myös jatkossa", kommentoi talouskamarin jäsen, Metsäteollisuus ry:n metsäasiantuntija Silja Pitkänen-Arte.

Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander esitteli ympäristökamarin linjauksia ehtojen päivittämiseen.

"Tavoitteenamme on muun muassa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen lisääminen ja suojavyöhykkeiden leventäminen."

FSC:n metsänhoitoa ohjaava standardi pyritään uudistamaan viiden vuoden välein. Se perustuu FSC:n kansainväliseen kymmeneen periaatteeseen, ja niiden alla oleviin kriteereihin.

Päivitystyön tavoitteena on sovittaa Suomen FSC:n vaatimukset vastaamaan uudistettuja kansainvälisiä linjauksia.

Haastavimmiksi noussevat ympäristöarvoja ja -vaikutuksia sekä alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevät kokonaisuudet. Toukokuussa kansainvälisen FSC:n julkaisema riskinarvioraportti aiheutti kiistan muun muassa paliskunnan ja yhteismetsän välille (MT 31.5.).

FSC-järjestelmä perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen.

Useampi toimija huomautti seminaarissa, että sertifikaatin vaatimusten tulee olla riittävän yksinkertaisia ja selkeitä, jos FSC-sertifioinnin piiriin halutaan lisää yksityismetsänomistajia.

FSC:n ehtojen päivitys vie aikaa. Ensimmäisen kommentointikierroksen jälkeen luonnosta muokataan, jonka jälkeen keväällä 2020 järjestetään vielä toinen julkinen kuuleminen. Lopullinen luonnos lähetetään hyväksyttäväksi kansainväliselle FSC:lle syksyllä 2020.

Suomen metsien pinta-alasta vajaa 10 prosenttia on FSC-sertifioitua.

Lue myös:

Hammastunturin paliskunta vastustaa hakkuita Inarin yhteismetsässä – "Sota on alkanut lopullisesti"

Sertifiointijärjestelmä FSC:n riskiarvio toi Suomen kartalle alueita, joilta saattaa olla kohta vaikea myydä puuta

Ylä-Lapin paliskunnilta ymmärrystä perhemetsätaloudelle FSC-kiistassa – yhteismetsien tilanne edelleen kinkkinen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ilmastonmuutos ja HCV-alueet askarruttivat metsänomistajia Äänekosken metsäillassa – "Nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät sitovat parhaiten hiiltä"

Metsähallitus: FSC:n korkean suojeluarvon alueet eivät ole vaikuttaneet puukauppaan

Lukijalta: "On hämmästyttävää, että metsäyhtiöt ovat antautuneet FSC:n uhkausten edessä – tämä ryhdittömyys on jo johtanut karmaisevaan tulokseen

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI