UPM kulottaa Lopella - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

UPM kulottaa Lopella

Kulotus lisää monimuotoisuutta ja luo elinympäristöjä uhanalaisille lajeille.
Kimmo Haimi
Kulotuksen onnistuminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä kulottajien ja pelastusviranomaisten välillä. Arkistokuva.

UPM kulottaa tänään tiistaina Lopella neljän hehtaaria omistamaansa metsää. Kulotuskohde on osa Maakylä-Räyskälän Natura 2000 -aluetta.

Kulotukset kuuluvat paahderinteiden polttojen ohella Metsähallituksen luontopalveluiden johtamaan Paahde-LIFE-hankkeeseen.

UPM on yhteistyökumppanina hankkeessa ja tekee omissa metsissään paahderinteiden polttoja ja kulotuksia.

Kulotuksella matkitaan luontaisia metsäpaloja ja luodaan elinympäristöjä lajeille, jotka ovat riippuvaisia metsäpaloista tai metsäpalojen tuottamasta lahopuusta.

Palon torjunnan ansiosta metsäpalojen määrä on vähentynyt Suomessa, mikä on tehnyt monista lajeista uhanalaisia.

Paahderinteiden poltoilla pyritään lisäämään metsän pohjakerroksen valoisuutta, jota tietyt harjujen kasvi- ja hyönteislajit vaativat.

Paahde-LIFE-hankeen ennallistamispoltot ja kulotukset ajoittuvat vuosille 2015–2020. UPM tekee kulotuksia ja paahderinteiden polttoja Etelä-Suomessa neljällä eri Natura 2000 -alueella.

Lue lisää

Mistä apu pihapiiriin tunkevia verenimijöitä vastaan? Vanha konsti tekee uudelleen tuloaan

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa – taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden ohjeita muutetaan

UPM vakuuttaa Uruguayn sellujättihankkeen etenevän suunnitellusti – yksityiskohtia viimeistellään Uruguayn uuden hallituksen kanssa

UPM ja Huoltovarmuuskeskus hankkivat suojavarusteita yhdessä Kiinasta