Metsä

Luonnonsuojeluliitto vaatii pesärauhaa metsälinnuille – hakkuut pitää kieltää tärkeimpänä pesimisaikana

Vetoomus on määrä luovuttaa ympäristöministerille.
Eero Ketola
Luonnonsuojeluliitto edellyttää ympäristöministeriöltä toimenpiteitä, jotta lain tulkinta vastaisi lintudirektiivin vaatimuksia.

Suomen Luonnonsuojeluliitto vaatii, että metsähakkuut tehdään muulloin kuin lintujen tärkeimpänä pesimisaikana touko- ja kesäkuussa. Tämän lisäksi hakkuita pitää rajoittaa huhtikuussa ja heinäkuussa siten, ettei niitä tehdä lintujen tiheästi asuttamissa rehevissä metsissä tai esimerkiksi peltojen ja soiden reunametsissä.

Tänään tiistaina alkaneessa Pesärauhaa-kampanjassa julistetaan linnuille pesärauha.

Lintujen pesinnän tahallinen häiritseminen on Suomessa kielletty luonnonsuojelulaissa. Kiellon taustalla on EU:n lintudirektiivi, liitto muistuttaa.

Luonnonsuojeluliitto edellyttää ympäristöministeriöltä toimenpiteitä, jotta lain tulkinta vastaisi lintudirektiivin vaatimuksia. Vetoomus luovutetaan ympäristöministerille.

Suojeluasiantuntija Paloma Hannosen mukaan kesähakkuissa tuhoutuvien pesintöjen määrää on arvioitu viimeksi ennen vuosituhannen vaihdetta.

"On korkea aika arvioida asiaa nykyisillä kasvaneilla hakkuumäärillä ja tehdä riittävät muutokset, jotta metsälintujen tilanne paranee.”

Luonnonsuojeluliitto laskee, että vuonna 2017 kaikista puutavaralajeista noin neljännes tuli hakkuista, jotka tehtiin juuri lintujen kannalta tärkeimpänä pesimisaikana.

"Kesällä tehtävät hakkuut eivät ole suurin uhka metsälinnuille, mutta lisäävät jo muutenkin tukalassa tilanteessa olevien metsälajien ahdinkoa. Uhanalaisten metsälintujen, kuten hömötiaisen, tilanne on saatava parantumaan pian. Tämä vaatii niin lahopuun lisäämistä, vanhojen metsien suojelua kuin kesällä tehtävistä hakkuista luopumista ainakin oleellisimmilla pesimisalueilla", Hannonen sanoo tiedotteessa.

Pesärauhaa-kampanjan sivustolla voi allekirjoittaa vetoomuksen, jossa vaaditaan kesähakkuiden rajoittamista.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI