Puun käyttö rakentamisessa aiotaan kaksinkertaistaa seuraavan neljän vuoden aikana – eniten kasvumahdollisuuksia nähdään puukerrostaloissa - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Puun käyttö rakentamisessa aiotaan kaksinkertaistaa seuraavan neljän vuoden aikana – eniten kasvumahdollisuuksia nähdään puukerrostaloissa

Puu on myös osa hallituksen asuntopolitiikkaa, kun tavoitteena on rakentaa hiilineutraalia yhteiskuntaa ja parantaa rakentamisen laatua.
Lari Lievonen
Ympäristöministeriössä nähdään eniten kasvumahdollisuuksia puukerrostalojen rakentamisessa. Nyt uusista kerrostaloista vain viisi prosenttia on tehty puusta.

Puun käyttö rakentamisessa kaksinkertaistuu seuraavan neljän vuoden aikana. Näin käy, jos pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelma toteutuu.

Ympäristöministeriössä nähdään eniten kasvumahdollisuuksia puukerrostalojen rakentamisessa. Nyt uusista kerrostaloista vain viisi prosenttia on tehty puusta.

Julkisessa rakentamisessa kuten esimerkiksi kouluissa ja hoivakodeissa puun osuus on noin 15–20 prosenttia.

"Osoitetaan puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa", Rinteen hallitus linjaa.

Kolmantena kasvun alueena puun käytölle on ollut esillä liikenteen infrastruktuuri. Väistynyt pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus käynnisti ohjelman, jolla pyritään lisäämään puuta muun muassa siltojen, kaiteiden ja meluesteiden, valaisinpylväiden sekä erilaisten katosten ja kansien materiaalina.

Eniten puuta käytetään nykyisin pientaloissa, joiden rakentamisessa puun osuus on noin 90 prosenttia.

Työnsä aloittanut hallitus pitää puurakentamista keinona pienentää asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä. Puun käytön todetaan lisäävän niin suomalaista työtä kuin positiivisia ilmastovaikutuksia. Puurakennukset toimivat myös hiilivarastona.

Hallitus aikoo selvittää, onko palomääräyksiä syytä keventää.

"Kehitetään palomääräysten materiaalineutraaliutta niin, että puurakennusten kaksinkertaisen (teknisen ja rakenteellisen) palosuojauksen tarve vähenee", hallitusohjelma kertoo.

Puu on myös osa hallituksen asuntopolitiikkaa, kun tavoitteena on rakentaa hiilineutraalia yhteiskuntaa ja parantaa rakentamisen laatua.

Puurakentamista edistetään valtion tukemassa kohtuuhintaisessa ARA-asuntotuotannossa 20 prosentin korotetulla käynnistysavustuksella maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) alueilla.

MAL-sopimuksin tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja lisätään asuntorakentamista kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Hallitus lupaa edistää puurakentamisen osaamista ja täydennyskoulutusta rakennusalalla sekä puurakentamisen tutkimusta, tuotekehitystä ja vientiä. Myös puutuotteiden jalostusastetta on määrä nostaa.

Jo edellisen hallituksen aloittamaa puurakentamisen ohjelmaa päätettiin jatkaa vuodella vuoteen 2022 asti. Rahaa ohjelman jatkoon varattiin kaksi miljoonaa euroa.

Puurakentamista edistänee välillisesti myös hallitusohjelman kirjaus hankintalain muuttamisesta. Hallitus haluaa, että "hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatuarviointiin nostetaan".

Hankintalakia aiotaan muuttaa niin, että "hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa".

Suuri osa puurakentamisen edistämisestä kuuluu hallituksessa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) hallinnonalaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdettavia ovat muun muassa puurakentamisen tuotekehityksen ja viennin edistämisen toimet, jotka liittyvät lähinnä Business Finlandin palveluihin. Työ- ja elinkeinoministeriössä ministereinä toimivat Katri Kulmuni (kesk.) ja Timo Harakka (sd.).

Puurakentamisen monet muut toimet ja määräykset jakautuvat useille eri ministeriöille kuten esimerkiksi koulutus opetus- ja kulttuuriministeriölle tai maaseuturakentaminen maa- ja metsätalousministeriölle.

Lue lisää

Miksi valtio vaikenee tuulivoiman ongelmista?

Lukijalta: Tuulivoimaloista syntyy tuhansia tonneja ongelmajätettä – miksi valtio vaikenee ongelmista?

Saarikko tahtoo keskustan maakuntakeskuksiin ja lapsiperheiden luottopuolueeksi: "Kaikenlaista on yritetty mutta tekemisestä on puuttunut suunta, itsetunto ja ilo"

Keskustan kisa voi olla repivä