Metsä

Boreal Biorefin Heikki Nivala: "Ympäristöluvan ehdot eivät estä biojalostamon rakentamista"

Mahdollisesta investointipäätöksestä yhtiö lupaa ilmoittaa myöhemmin tämän vuoden aikana.
Boreal Bioref
Boreal Biorefin biojalostamo käyttäisi puuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Se rakennettaisiin Kemijärven Patokankaalle. Havainnekuva.

Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala pitää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antamaa päätöstä Boreal Biorefin biojalostamon ympäristö- ja vesitalousluvasta ehdoiltaan erittäin tiukkana.

"Alustavan tarkastelun pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että asetetut ehdot eivät estä biojalostamon rakentamista", Nivala sanoo yhtiön tänään torstaina julkistamassa tiedotteessa.

Yhtiö tarkastelee Nivalan mukaan lupaehdot vielä yksityiskohtaisemmin ja varmistaa laitetoimittajien kanssa mahdollisen suunnittelun lisätarpeet ja muutokset tuotantoprosesseihin.

Lopullinen investointipäätös tehdään myöhemmin lupia koskevan tarkastelun, jatkosuunnittelun, urakkakilpailutuksen sekä viimeisteltyjen laitetoimitus- ja asennussopimusten jälkeen.

"Tarkkaa investointiajankohtaa ei voida ilmoittaa, mutta palaamme päätökseen myöhemmin tämän vuoden aikana."

Boreal Bioref haki myös poikkeuslupaa töiden aloittamiseksi, ja aluehallintovirasto teki asiasta hakemuksen mukaisen myönteisen päätöksen. Näin työt voidaan aloittaa, vaikka ympäristöluvasta valitettaisiin hallinto-oikeuteen ja mahdollisesti vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Boreal Bioref aikoo rakentaa Kemijärvelle biojalostamon, jonka tuotantokapasiteetti olisi 500 000 tonnia erilaisia biotuotteita.

Tehdas tuottaisi pitkäkuituista valkaistua ja valkaisematonta sellua, liukosellua, mikrokiteistä sellua (mcc), C5 ja C6 sokereita, sähköä kaksi kertaa yli oman tarpeen, biokaasua, mäntyöljyä, tärpättiä sekä rakeistettua maanparannusainetta.

Puuraaka-ainetta tehdas käyttäisi vuodessa 2,8 miljoonaa kuutiometriä, josta sahahaketta paikallisilta sahoilta olisi noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

"Raaka-aineen hankinnasta yhtiöllä on kahdeksan sopimusta ja raaka-aine hankitaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tehtaan lähialueilta ylipitkiä kuljetusmatkoja välttäen", tiedote kertoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Boreal Biorefin saamaan ympäristölupaan liittyy 4,7 miljoonaa euroa vakuusvaatimuksia

Boreal Biorefin Heikki Nivala: Kemijärven biojalostamo toteutuu sataprosenttisen varmasti

Yle: Kemijärven biojalostamo sai ympäristöluvan – "Se on meille tosi tärkeä ja iso juttu"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI