Metsä

Viime vuoden kantorahatulot nousivat lähes ennätystasolle

Etelä-Suomessa kuusi tuotti eniten, mutta Pohjois-Suomessa männyn valta-asema on merkittävä.
Jutta Mykrä

Viime vuoden kantorahatulot ylsivät lähes huippuvuoden 2007 lukemiin. Kantorahatuloa kasvattivat ennätyssuuret hakkuut ja kantohintojen nousu.

Yhteensä tuloja kertyi 2,66 miljardia euroa ja tästä yksityismetsänomistajille tuloja tuli 2,32 miljardia euroa. Valtio ja metsäteollisuusyritykset saivat tuloja 0,33 miljardia euroa.

Tuloista 83 prosenttia tuli pystykaupoista ja 12 prosenttia hankintakaupoista. Omaan käyttöön otetun puutavaran arvo oli viisi prosenttia.

Edellisvuodesta tulot nousivat 0,43 miljardia euroa ja reaalisesti tulot nousivat 12 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna tulot nousivat 0,16 miljardia euroa. Reaalinen arvo oli kuitenkin 14 prosenttia vähemmän.

Maakunnista eniten tuloja saatiin Etelä-Savossa, 329 miljoonaa euroa. Kaikissa maakunnissa tulot nousivat.

Kuitupuun kantohinnat olivat nousussa ja kuitupuuhakkuut lisääntyivät enemmän kuin tukkihakkuut. Tukki toi kantorahatuloista 69 prosenttia.

Kuusi oli edelleen puulajeista tuottoisin ja tuotti lähes puolet tuloista. Männyn osuus tuloista nousee pohjoista kohti mennessä.

Katso uusin video
Lue lisää

Hakkuutulot putosivat 16 prosenttia neljän vuoden nousuputken jälkeen

Metsätaloudella on valoisa tulevaisuus

Uusimaa imee tulot muun Suomen metsistä ja valtio vie verot – kunnat saavat vain murusia

Kantorahatulot hipoivat huippua viime vuonna – yksityisille metsänomistajille kertyi liki 2,3 miljardia euroa