Metsä

MTK perää ostajilta puukaupan pelisääntöjen noudattamista

Hakkuiden aloittaminen metsänomistajalle kertomatta on yleistynyt.
Jaana Kankaanpää
Luottamus ja pelisääntöjen noudattaminen on keskeinen osa puukaupan toimivuutta, muistuttaa Juha Marttila.

Puun korjuun aloittaminen ilman ilmoitusta metsänomistajalle tai metsänomistajaa edustavalle metsänhoitoyhdistykselle on tänä vuonna huolestuttavasti yleistynyt. MTK:n metsäjohtokunta muistuttaa ostajia puukaupan pelisääntöjen noudattamisesta.

"MTK:n metsäjohtokunta edellyttää ryhtiliikettä puun ostajilta. Puukaupan pelisääntöjen kunnioittaminen lisää kaikkien puumarkkinaosapuolten luottamusta, joka on keskeinen osa Suomen puumarkkinoiden toimivuutta ja suomalaisen metsäalan kilpailukykyä", vaatii MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Metsänomistajille tärkeiden luontokohteiden, riistatiheikköjen ja maisemien huomioon ottaminen puukorjuussa vaarantuu, ellei puun korjuun aloittamisesta ilmoiteta asianmukaisesti.

Metsäjohtokunnan mukaan erittäin merkittävä osa yksityismetsien puukaupasta tapahtuu metsänomistajan metsänhoitoyhdistykselle antamalla valtakirjalla. Hyvään kauppatapaan kuuluu valtakirjakaupan pelisääntöjen kunnioittaminen.

Valtakirjakaupan pelisäännöistä on olemassa maa- ja metsätalousministeriön puumarkkinatyöryhmässä puukauppaosapuolten kesken laadittu suositus, jonka mukaan MTK:n metsäjohtokunta vaatii toimittavan.

Metsäalan toimijat ovat yhdessä sopineet metsänomistajan luonnonhoitotoiveiden viemisestä käytäntöön Monimetsä-hankkeessa. Metsänomistajille tärkeä monimuotoisuuden turvaaminen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti edellyttää, että tieto puunkorjuun aloittamisesta on metsänomistajan ja hänen edustajansa tiedossa.

Myös puun katkonnan valvonta on metsänomistajille hyvin tärkeää. Tämäkin edellyttää ajallaan tehtyä ilmoitusta puun korjuun aloittamisesta. Katkonnan valvonta varmistaa, että puun rungoista arvokastukkiosa hyödynnetään tarkasti pitkäikäisten puutuotteiden valmistukseen, eikä tarpeettomasti katkota kuitupuuksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mäntytukilla on puumarkkinoilla heikoin kysyntä – "Kauppaa käydään nyt kuitu- ja energiapuuvetoisesti"

Mitä muut yhtiöt ja sahurit tuumivat Stora Enson tukkivaatimusten kiristyksestä?

MTK:n mukaan tukin läpimitan nosto nakertaa metsänomistajan tiliä – "Metsänomistajan kannattaa olla tarkkana"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI