Metsä

Hakkuita seurataan nyt myös satelliiteilla – Metsäkeskus toivoo kustannussäästöjä ja valvonnan tehostumista

Erityisesti maissa, joissa laittomat hakkuut ovat ongelma satelliittiseurannasta olisi paljon hyötyä.
Bitcomp Oy
Satelliittikuvasta voidaan tunnistaa esimerkiksi avohakkuukohteet. Automaattitulkinnan tekemä aluerajaus punaisella.

Metsäkeskus on ottanut käyttöön koko Suomen laajuisen hakkuiden satelliittiseurannan.

Satelliittikuvista ja niistä tehdyistä kartoista nähdään, missä on tehty päätehakkuita tai harvennuksia. Kun karttoja verrataan Metsäkeskukselle tulleisiin metsänkäyttöilmoituksiin, voidaan kohdistaa metsälakia valvovat maastotarkastukset paremmin.

Kehittämisasiantuntija Eetu Myöhänen Suomen metsäkeskuksesta arvelee, että palvelun myötä syntyy kustannussäästöjä ja valvonta tehostuu.

Sentinel 2 satelliitti tuottaa kaikille avointa dataa, jota nyt käyttöön otettu palvelu hyödyntää. Datasta on hyötyä ympäristön tilan seurannassa.

Hakkuiden lisäksi satelliittikuvista voidaan nopeasti ja helposti arvioida esimerkiksi hyönteis- tai myrskytuhoja.

Palvelun tuottaneen ja sen kehittämisestä vastaavan Bitcomp Oy:n kehityspäällikkö Sanna Härkösen mukaan satelliittiseurannasta voisi olla hyötyä myös ulkomailla:

"Monissa maissa on tarvetta laittomien hakkuiden ja metsäalan vähenemisen seurantaan."

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI