Metsä

Stora Enso sulkemassa Kiteen sahan: Kuusisahatavaran tuotanto keskitetään Varkauteen

Tuotannon Kiteen sahalla suunnitellaan päättyväksi vaiheittain vuoden loppuun mennessä.
Juho Leskinen
Varkauden saha ja viilupuutehdas työllistävät tällä hetkellä yhteensä 105 henkilöä. Tuotannon kasvattaminen Varkaudessa sisältäisi aluksi noin 20 henkilötyövuoden lisäyksen.

Stora Enso kertoo suunnittelevansa Kiteen sahan sulkemista ja tuotannon lisäämistä Varkaudessa.

Yhtiön mukaan tavoitteena on kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Tämä onnistuu luomalla täysin integroitu kuusta jatkojalostava puutuoteyksikkö Varkauteen, jossa voidaan hyödyntää synergioita olemassa oleviin viilupuu (lvl)-, sellu- ja kartonkitehtaisiin.

“Suunniteltu keskittäminen loisi mahdollisuuden hyödyntää Varkauden sahan ja jalostuslaitoksen täyden potentiaalin integroituna laitoksena, joka tuottaa korkean lisäarvon puutuotteita kuten viilupuuta ja jatkojalostettua sahatavaraa", sanoo Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suominen.

Hänen mukaansa se mahdollistaisi laajemman tuotevalikoiman, vahvemman tuotekehitys- ja innovaatiotyön sekä tuotannon tehostamisen.

"Varkaudessa saataisiin synergioita myös Stora Enson sellu- ja kartonkitehtaista yhteisen raaka-aineen, logistiikan, infrastruktuurin ja energian käytössä. Keskittäminen vahvistaisi entisestään Stora Enson asemaa maailmanlaajuisena korkealaatuisten puutuotteiden ja innovatiivisten puupohjaisten ratkaisujen tarjoajana."

Keskittämissuunnitelma on osa Stora Enson tehostamisohjelmaa, jolla tähdätään 120 miljoonan euron säästöihin muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa.

Mahdollinen keskittäminen riippuu elokuussa alkavien yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksesta.

Tuotannon Kiteen sahalla suunnitellaan päättyväksi vaiheittain vuoden loppuun mennessä. Suunniteltu sulkeminen johtaisi Kiteellä enintään 85 henkilötyövuoden vähennykseen.

Varkauden saha ja viilupuutehdas työllistävät tällä hetkellä yhteensä 105 henkilöä. Tuotannon kasvattaminen Varkaudessa sisältäisi aluksi noin 20 henkilötyövuoden lisäyksen.

Päätökset suunnitellusta tuotannon keskittämisestä, sahan mahdollisesta sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä tehdään sen jälkeen, kun yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Yhtiö kirjaa suunniteltuun sulkemiseen liittyen 11 miljoonan euron varaukset ja alaskirjaukset vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2019 toiselle neljännekselle. Varauksista noin 5 miljoonalla eurolla on kassavaikutus.

Stora Enson mukaan suunnitellulla sulkemisella ei olisi merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen tänä vuonna.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsä, asunto vai metsäosakkeet – yksi kohde on tuottanut 2010-luvulla muita paremmin

Stora Enso selvitti puunkorjuun polttoaineenkulutusta eri puolilla Suomea – kuutio puuta korjataan yhä samalla polttoainemäärällä kuin vuonna 2003

Koneyrittäjä tuomittiin Ruotsin Västmanlandin suurmetsäpalosta – Stora Enso vapautettiin syytteistä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI