Metsä

Tutkimus: Koulupäivä luonnossa liikkuen parantaa kaverisuhteita ja luokkahenkeä

Lasten luontoliikunnan suosikeiksi nousivat lumesta rakentaminen ja resiina-ajelu. Myös vapauden tuntu oli mieluista.
Sanne Katainen
Mino Kuoppamäki (vas.) ja Ville Lahikainen etsivät kiviä arkeologiaan liittyvässä tehtävässä viime syksynä järjestetyssä luontoliikuntapäivässä Hämeen luontokeskuksessa.

Koululaisten luontoliikuntapäivät vaikuttavat lapsiin monella positiivisella tavalla, selviää Metsähallituksen julkaisemasta tuoreesta tutkimuksesta.

Luonnossa vietettyjen päivien tärkeimmät kokemukset lapsille olivat tutkimuksen mukaan yhdessäolo ja yhteistyö luokkakavereiden kanssa. Myös vapauden tuntu, haastavista tilanteista selviytyminen ja luonnon aistielämyksistä nauttiminen olivat tärkeitä.

”Halusimme selvittää, miten lapset kokevat eri aktiviteetit ja muut toiminnan elementit, sekä millainen suhde lapsilla on luonnossa liikkumiseen luontoliikuntapäivien jälkeen. Tulokset lasten kokemuksista olivat hyvin myönteisiä”, kertoo tutkija Elina Hasanen.

Tutkimus liittyy Luonto lisää liikettä -hankkeeseen, jossa järjestettiin luontoliikuntapäiviä nelos- ja vitosluokkalaisille. Hanke oli Metsähallituksen, Eerikkilä Sport & Outdoor resortin ja Forssan seutukuntien yhteinen.

Luontoliikuntapäivään osallistumisella oli tärkeä vaikutus lasten sosiaaliseen hyvinvointiin kouluarjessa.

Luonnossa liikkuen vietetyt koulupäivät paransivat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kaverisuhteita. Lisäksi lapset saivat omakohtaisia kokemuksia luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutuksista, mikä lisäsi heidän innostustaan luonnossa liikkumiseen.

”Lapset kertoivat huomanneensa, kuinka ulkoilu piristi, unen saaminen helpottui, ja liikkuminen väsytti kehoa hyvällä tavalla,” Hasanen kuvailee.

Aktiviteeteissä lapsia miellytti erityisesti vapauden tuntu. Suurimmiksi suosikeiksi nousivat lumesta rakentaminen ja resiina-ajelu. Täysin uusien aktiviteettien kokeilu, kuten SUP-lautailu, oli lapsista myös hauskaa.

Lähes kaikki lapset arvioivat ulkona luonnossa olemisen ja liikkumisen itselleen tärkeäksi asiaksi. Tärkeimmiksi ulkoilun ympäristöiksi lapset nostivat lähimetsät sekä vesistöt kuten järvet ja niiden rannat.

Merkittävä havainto kuitenkin oli, että koululaiset kokevat kiireen rajoittavan luonnossa liikkumista. Lisäksi lähes puolet piti luonnossa liikkumisen määrää koulussa liian vähäisenä.

Tutkimustulosten perusteella luontoliikuntaa tulisi lisätä kouluissa. Myös perheitä tulisi kannustaa enemmän yhdessä luonnossa liikkumiseen.

Lue tutkimus kokonaisuudessaan: Luonto lisää liikettä - Mikä innostaa kouluikäistä?

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Talous voisi toimia toisinkin – "Yhdessä tehty hyvinvointi kaikille", ekonomisti Jussi Ahokas kiteyttää

Parempi vuosi 2022

S-ryhmä paikkaa aukkoa valikoimassa –"Seksi on iloinen asia"

MMM perusti työryhmän kehittämään Evon retkeilyaluetta – ympäristöpuolen edustajat eivät suostuneet mukaan