Metsä

Ympäristökeskuksen mukaan hakkuiden lisäys ei nykymenolla korvaudu tällä vuosisadalla

Metsät pysyvät silti hiilinieluna, vaikka hakkuut nostettaisiin kestävyyden rajoille.
Pekka Fali
Tuore tutkimus on linjassa aiempien esitysten kanssa, joiden mukaan hakkuiden lisäys pienentää hiilinielua.

Tuore tutkimus vahvistaa, että hakkuiden lisääminen Suomen metsissä pienentää hiilinielua tuntuvasti. Ympäristökeskuksen mukaan negatiivisia ilmastovaikutuksia ei pystytä korjaamaan kuluvan vuosisadan aikana, jos puusta valmistetaan nykyisen kaltaisia tuotteita.

"Tässä toteutuu hyvin hoidetun ja kovakasvuisen metsän paradoksi. Jos sieltä korjataan puuta, puuston ja hiilinielun kasvu hidastuu", toteaa tutkimusylijohtaja Antti Asikainen Luonnonvarakeskuksesta.

Tilanne vaihtelee maittain. Esimerkiksi Kanadassa metsäpalojen takia olisi parempi kasvattaa hakkuita rajusti kuin antaa metsien palaa hiilidioksidiksi ilmakehään.

Tutkimuksen lähtökohtana oli tilanne, jossa Suomessa metsäteollisuuden ainespuuhakkuita lisättiin pysyvästi vuoden 2015 58 miljoonasta kuutiometristä 67 miljoonaan kuutiometriin.

Ilmakehään pääsee tällöin joka vuosi sadan vuoden ajan keskimäärin 7 miljoonaa hiilidioksiditonnia enemmän kasvihuonekaasuja. Oletuksena on, että metsäteollisuuden tuotepaletti pysyy ennallaan.

Arviossa on otettu huomioon, että lisähakkuiden aiheuttamasta hiilinielun pienenemisestä noin puolet saadaan paikattua puutuotteiden ja metsäenergian lisääntyvällä käytöllä.

Vaikka hiilinielu heikkenee, metsät pysyvät silti hiilinieluina.

"Hiilinielun katoamisesta ei ole pelkoa näillä hakkuilla eikä edes suurimmilla kestävillä hakkuilla", vahvistaa Asikainen.

Viime vuonna hakkuut olivat 68,9 miljoonaa kuutiometriä. Metsien kasvu on noin 107 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Leppä tyrmää maankäytön muutosmaksun, "Kaikki muut keinot käydään ensin läpi"

EU:n kaavailemat kestävyyskriteerit rahoitukselle haastavat metsäalaa – "Väärin tehtynä voi olla kohtalokkaita seurauksia"

Fingridin kantaverkkotyömaalla jätetään energiapuut mätänemään, vaikka ne voisi polttaa: "Tuntuu kohtuuttomalta haaskaukselta"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI