Metsä

Metsäkeskuksen mukaan puun tarjonta kääntyi alkuvuonna laskuun

MTK:n Hakkaraisen mukaan metsänkäyttöilmoituksista ei voi suoraa päätellä puun tarjontatilannetta.
Rami Marjamäki
Vaikka puun tarjonta kääntyi laskuun alkuvuonna, puuta tulee tarjolle edelleen keskimääräistä enemmän. Etenkin kuitupuuta on tarjolla aiempaa enemmän.

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella puun tarjonnan kasvu yksityismetsistä on taittunut tänä vuonna. Metsäkeskuksen mukaan puun tarjonta laski alkuvuonna 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Metsäkeskus seuraa puun tarjonnan kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista.

Maakunnittain voimakkainta puun tarjonnan lasku oli Kainuun, Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Niissä tarjonta laski 24–38 prosenttia.

Muutamissa maakunnissa puun tarjonta kasvoi. Kasvua oli eniten Lapissa ja Pohjanmaalla, noin 12 prosenttia.

Käänne kohdistui voimakkaasti tukkipuuhun, jonka tarjonta laski 27 prosenttia. Tukin tarjonta laski selvästi kaikissa maakunnissa Pohjanmaata lukuun ottamatta.

Tarjonnan lasku osuu yhteen tukin kysynnän ja kantohinnan laskun kanssa.

Kuitupuun tilanne on toinen. Sen tarjonta jatkoi keväällä lievää nousua. Kuitupuun hintakin pysyi pienessä nousussa.

Metsäkeskuksen mukaan kuitupuun hyvä kysyntä on mahdollistanut sekä ensiharvennusten ja varttuneemman puuston harvennusten lisäämisen.

"Kasvatushakkuiden lisääminen edesauttaa järeän puun tuotosta tulevaisuudessa. Erityisesti ensiharvennusten lisäämiselle on tarvetta koko maan alueella", sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen metsäkeskuksesta.

Vaikka kuitupuun tarjonta nousi suurimmassa osassa maata, muutamassa maakunnassa myös se laski. Erityisen voimakasta lasku oli Kainuussa.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen ihmettelee Twitterissä, kuinka metsäkeskus lyö surutta yhteen puun tarjonnan ja metsänkäyttöilmoitukset.

"Metsänkäyttöilmoitukset eivät kuvaa pelkästään tarjontaa. Metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä ovat laskeneet alkuvuonna viidenneksen", Hakkarainen muistuttaa.

Kaikkineen puukaupan vire on ollut viime vuosina hyvä. Metsäteollisuuden investoinnit ovat kasvattaneet puuraaka-aineen tarvetta ja siivittäneet puukauppaa.

Yksityismetsien hakkuut ovat kasvaneet jo kuuden viime vuoden ajan. Viime vuonna hakkuut nousivat uuteen ennätykseen, lähes 58 miljoonaan kuutiometriin.

"Vaikka puun tarjonta laski kotimaassa alkuvuonna, tulee puuta markkinoille edelleen keskimääräistä enemmän", muistuttaa Niskanen.

Loppuvuonna puumarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat erityisesti metsäteollisuustuotteiden kysyntä maailmanmarkkinoilla ja suomalaisten tuotteiden kilpailukyky.

Lue lisää

Puukaupassa ylitettiin viime viikolla jälleen puoli miljoonaa kuutiometriä – viime vuoden vauhdista ollaan silti jäljessä yhä yli viidennes

Talvisavotat jatkuvat Lapin ennätyslumisen talven jäljiltä vielä toukokuussa

Hakkuutahti hellitti maaliskuussa – sekä tukin että kuidun hakkuumäärät pienenivät selvästi

Metsä Group hakee kesäkorjuukelpoisia harvennusleimikoita