Metsä

Kysely paljastaa: Nuoret metsänomistajat omaavat monimuotoisimmat arvot

Nuoria kiinnostaa metsäasioiden ymmärtäminen käytännön metsätöiden oppimisen sijaan.
TAPIO Oy
Tapio Oy:n ja Suomen Metsäyhdistyksen kysely paljastaa nuorten metsänomistajien arvojen jakautumisen iäkkäämpiä laajemmin ja moninaisemmin.

Metsänhoitoon innostaa parhaiten taloudellisen tuoton varmistaminen, seuraava sukupolvi ja hyvät marjastus- ja sienestysmahdollisuudet, selviää Tapio Oy:n ja Suomen Metsäyhdistyksen teettämästä kyselystä.

Kyselyssä selvitettiin metsänomistajilta mikä innostaa heitä metsänhoitoon, ja mitä metsässä halutaan tehdä.

Alle 40-vuotiailla metsänomistajille tärkeiksi innoittajiksi nousivat aiemmin mainittujen lisäksi metsien monimuotoisuuden lisääminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen tukeminen.

Nuorilla metsän jättäminen seuraaville sukupolville ei ole niin tärkeä innoittaja kuin vanhemmille.

Nuoria metsänomistajia kiinnostaa metsäasioiden ymmärtäminen, mutta ei niin paljon käytännön metsätöiden opettelu.

Mieluisimmat asiat metsissä puolestaan ovat marjojen ja sienten kerääminen, ulkoilu ja metsässä oleilu sekä luonnon tarkkailu.

Mielen ja kehon terveyden hoitaminen nousee myös kaikilla ikäryhmillä korkealle.

Alle 40-vuotiaat arvostavat metsäharrastuksista erityisesti retkeilyä ja luonnon tarkkailua. Yli 40-vuotiaita kiinnostaa kuntoliikunta huomattavasti nuoria enemmän.

Eniten vastaukset metsänhoidon innoittajissa ja metsäharrastuksissa erosivat alle 40-vuotiailla ja vanhemmilla. 40–59-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat metsänomistajat olivat vastauksissaan samoilla linjoilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Valheille rakentuva sertifiointi ei kelpaa metsien omistajille

Mikko Tiirola: Metsäteollisuus on vastuussa FSC-järjestelmänsä aiheuttamasta hämmennyksestä ja kustannuksista – "Kuinka pitkään ruuvipenkissä kannattaa pysyä?"

Yhtiöillä vastuu FSC:n aiheuttamasta hämmingistä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI