Metsä

Kyselytutkimus: Puukauppapäätökseen vaikuttaa moni asia – perinteisten tekijöiden rinnalle nousivat muun muassa kotimainen jatkojalostus ja materiaalitehokkuus

Metsänomistajat toivovat kasvattamansa puun päätyvän ensisijaisesti perinteisiksi puutuotteiksi rakentamiseen ja sisustamiseen.
Lari Lievonen
Metsänomistajat kokevat tärkeäksi uusiutuvan raaka-aineen tuottamisen metsäteollisuudelle.

Suomalaiset metsänomistajat arvostavat puukauppaa tehdessään kumppanin kotimaista jatkojalostusta ja puun hyödyntämistä mahdollisimman tarkasti.

Tämä selviää alkuvuonna tehdystä kyselystä, joka on osa Sara Anttilan viimeistelyvaiheessa olevaa pro gradu -tutkielmaa. Se on tehty yhteistyössä Stora Enso Metsän kanssa.

Tutkielmassa selvitetään uusiutuvien tuotteiden ja ympäristövastuun merkitystä metsänomistajille puukaupassa. Ympäristövastuu kuvaa yrityksen toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten tuntemista ja hallintaa.

Anttila yllättyi iloisesti siitä, miten aktiivisia kyselyyn vastanneet metsänomistajat olivat.

"Sain paljon positiivista palautetta. Monet ottivat yhteyttä ja kiittelivät, että tutkin tällaista aihetta. Siitä tuli hyvä mieli, ja selvästi tutkimus kiinnostaa molempia osapuolia."

Anttilan mukaan metsänomistajat haluavat olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

"Heille on tärkeää se, minne puu päätyy, ja että siitä valmistetaan uusiutuvia tuotteita", Anttila summaa tutkimustuloksiaan.

Kyselyn mukaan metsänomistajat toivovat kasvattamansa puun päätyvän ensisijaisesti perinteisiksi puutuotteiksi rakentamiseen ja sisustamiseen.

"Metsänomistajat arvostivat myös, jos puuta hyödynnetään pakkauskartonkina korvaamassa esimeriksi styroksia tai tekstiiliteollisuudessa korvaamassa keinokuituja."

Perinteiset tekijät, kuten puun hinta, korjuujälki sekä kaupanteon helppous, ovat kyselyn mukaan edelleen metsänomistajalle tärkeimpiä puukauppakumppanin valintaan vaikuttavia tekijöitä.

"Mutta myös uusiutuvat tuotteet sekä ympäristövastuu koetaan merkityksellisinä", lisää Anttila.

"Odottamatonta oli se, että kiinnostus uusiutuvia tuotteita ja ympäristövastuuta kohtaan nousi merkittävästi vastaajan iän myötä. Ajattelin, että asia olisi ollut päinvastoin."

Lähes kolme neljäsosaa kokee puukaupassa tärkeäksi, että yritys valmistaa ostamastaan puusta uusiutuvia, muovia korvaavia tuotteita sekä kehittää jatkuvasti myös uusia.

Lisäksi 80 prosenttia metsänomistajista on kiinnostuneita uusiutuvista tuotteista. Saman verran kokee tärkeäksi, että voi tuottaa metsässään uusiutuvaa raaka-ainetta metsäteollisuudelle.

Lue myös:

Kesätyö ja gradupaikka löytyivät yhdellä iskulla – metsäalan kesätyöhaku huipentuu helmikuussa

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI