Metsä

Taimien koneistutus yleistyy – Koneviesti tutustui Risutec Oy:n uudistuneeseen PM160 -istutuskoneeseen

Koneellisen istutuksen teho on ottanut kiinni erillisen muokkauksen ja manuaalisen istutuksen yhdistelmää. Koneviesti tutustui Nakkilassa toimivan Risutec Oy:n uudistuneeseen PM160-istutuskoneeseen käytännön työmaalla.
Mikael Sammatti
Risutec Oy on panostanut kaivukoneisiin tarkoitettujen istutuskoneiden valmistukseen entistä enemmän. Koneistutus lisääntyy tulevaisuudessa, ja viime kesän kuivuus vielä korosti työtavan hyötyjä.

Risutec Oy aloitti toimintansa raivauspäiden valmistuksella – ja niitä valmistetaan edelleen erilaisina versioina. Vuonna 2008 valmistuivat ensimmäiset istutuspäät, ja niistä onkin tullut yrityksen päätuotantosuunta. Istutuslaitteiden apuvälineeksi on toteutettu myös yrityksen itsensä suunnittelema paikannus-/tiedontallennuspalvelu Asta, joka on tätä nykyä käytössä jo useissa yrityksissä valvonta/työnohjausjärjestelmänä. Pienemmän valmistajan joustavuus kehitystyössä on tuottanut tarvittaessa versioita eksoottisillekin puulajeille, ja lukuisia laitteita on töissä eri puolilla maailmaa.

Istutuspäämalliston perustuote on edelleen PM160, joka oli yrityksen ensimmäinen istutuspää. Alkunsa se sai Risutecin perustajan Jussi Aikalan Lännen Tehtaille kehittämästä Lännen FP160 -istutuskoneesta. Istutuslaitteen työn tehokkuuteen vaikuttaa eniten taimikasetin latausväli, jota on saatu pidennettyä nauhatyyppisellä taimien siirtojärjestelmällä. Pohjoismaissa yleistyneeseen minimitason maanmuokkaukseen perustuvaan istutukseen sopivaksi PM160 on varustettu mahdollisimman pienellä laikutuslevyllä. Muualle maailmassa tarvitaan jopa syvämuokkaukseen soveltuvia versioita. Suomessa riittää alle 50 x 50 cm koon laikkumätäs, jossa istutettavan taimen juuret ulottuvat kivennäismaan alla olevaan kuohkeaan pintamaakerrokseen. Uudessa versiossa on taimen istutussyvyydelle toteutettu kaksi esiasetettua syvyyttä. Näin istutuskuvion maalajin ja pintakuntan muuttuessa voidaan valita sopiva syvyys, jotta taimen juuret asettuvat oikealle syvyydelle.

PM160 on sähköisesti ohjattu. Se mahdollistaa automaattiset toiminnat eri työvaiheille. Kuljettajan tehtäviin jää vain määritellä istutushetki. Kuljettajalle toiminta näkyy laitteen oman ohjausjärjestelmän näytön kautta. Se kertoo työvaiheiden edistymiset, sekä käytetyn taimimäärän. Ohjausjärjestelmän toimintojen optimointi on nostanut koneen tuottavuutta – ylimääräiset sekunnit taimikohtaisesti kertautuvat valtavasti suurten taimimäärien istutuksissa. Ajoittaisista korjaustoimenpiteistä syntyy katkoja työskentelyyn. Katkojen lyhentämiseksi PM160 on varustettu sähköisellä nostosylinterillä, jolla taimikasetti saadaan nostettua huoltoasentoon, ja laitteen sisällä olevat komponentit helposti esille. Huollettavuuden helpottamiseksi myös rasvauspisteet on keskitetty yhteen pisteeseen koneen ulkopuolelle. Saatavilla on myös automaattirasvauslaitteisto, jonka saa lisävarusteena.

Koneellinen istutus on tullut jäädäkseen. Parantunut työteho merkitsee sitä, että koneellinen istutuksen teho on ottanut kiinni erillisen muokkauksen ja manuaalisen istutuksen yhdistelmää. Asiaa tutkineen Metsätehon tuloskalvosarjan 4/2018 mukaan esimerkiksi Risutec PM160:lla saavutetaan keskimäärin 195 taimen tuntisaavutus.

Lue Koneviestin nettisivuilta, mitä muita toimenpiteitä Risutec PM160 -istutuslaitteella voidaan tehdä istutuksen yhteydessä!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Istutuskonevalmistaja Risutecistä tuli muutamassa vuodessa vientiyhtiö – "90 prosenttia liikevaihdosta tulee vientikaupasta"

Aarre: Istutuskone muokkaa ja istuttaa – näin sujui koneellinen istutus kiteeläisen metsänomistajan tilalla

Varhainen kevät on suosinut puuntaimien istuttajia etelässä – katso videolta ammattilaisen ohjeet

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI