Metsä

Selvitys: Hiilinieluja kauppaamalla on vaikea saada päästöjä alas – "Hakkuut siirtyvät naapuritontille"

Uskottava markkinapaikka hiilen sidonnalle vaatisi, että hiilinielujen lisääminen todella laskisi päästöjä eikä hiilivuotoa tapahtuisi.
Johanna Kokkola
Hiilivuoto sekä hiilinielujen lisäisyys ja pysyvyys ovat hiilipörssien ongelma, ilmenee Helsingin yliopiston selvityksestä.

Monet tahot ovat viime aikoina esittäneet hiilipörssejä, joissa käytäisiin kauppaa hiilinielujen lisäämisestä kertyvillä päästöhyvityksillä. Oikeita markkinapaikkoja ovat avanneet ainakin Fortum ja Antero Vartian perustama Compensate-säätiö.

Hiilipörsseillä on kuitenkin vaikea vaikuttaa päästöihin, ilmenee Helsingin yliopiston ympäristöministeriölle tekemästä selvityksestä.

Hiilipörssin kautta toteutettu päästövähennys ei ole välttämättä pysyvä. Esimerkki: hiilipörssissä maksetaan sellaisen metsän hiilinielusta, joka hakataankin myöhemmin.

Toinen ongelma on, että kaupattu hiilinieluhanke ei välttämättä ole lisäinen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hyvitystä metsän istuttamisesta silloin, kun taimet olisi istutettu joka tapauksessa hiilipörssistä riippumatta.

Kolmas ongelma on hiilivuoto. Tästä käy esimerkkinä hakkuiden siirtyminen naapuritontille, kun päästöhyvitys velvoittaa rajoittamaan hakkuita tietyllä alueella.

Hiilivuodon tukkisi vain se, että hiilinielupolitiikka olisi kattava ja pakollinen kaikille.

Pysyvyysongelma olisi mahdollista ratkaista pitkillä velvoitekausilla tai siten, että hyvitys laskettaisiin väliaikaiselle nielulle.

Selvityksen tekivät Helsingin yliopiston ympäristötaloustieteen lehtori Väinö Nurmi ja professori Markku Ollikainen.

Lue myös:

Maksaisitko liha-ateriasta 15 sentin päästökompensaation? Pian se on mahdollista

Talkoot vai tienesti? Metsänomistaja ei saa hiilensidonnasta mitään, vaikka ilmastonmuutosta torjutaan monin verroin kalliimmillakin keinoilla

Aiheeseen liittyvät artikkelit

WWF:n vuoden luontokirjaksi valittiin susia käsittelevä tietokirja: "Tämän tyyppiset kirjat kääntävät suuntaa ja päästään pois harhaisesta ajattelusta”

Turvepeltojen päästöjä voidaan joutua vähentämään

Kipsikäsittely halutaan muihinkin Itämeren rantavaltioihin – vaikutuksia ryhdytään selvittämään uudella tutkimuksella

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI