Metsä

Stora Enson tulos heikkeni – yhtiön tuotteiden kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan ja kustannusten kasvavan

Tehostamisohjelmaa kiristetään 120 miljoonasta 200 miljoonaan euroon. Kauppasodat, brexit ja muut epävarmuustekijät heikentävät olosuhteita entisestään.
Jarno Mela
Stora Enson alkuvuoden tulosta esittelivät Helsingissä tänään perjantaina talousjohtaja Seppo Parvi (vas.), viestintäjohtaja Satu Härkönen ja toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Stora Enson tammi–kesäkuun liikevaihto säilyi ennallaan vastaavaan viimevuotiseen jaksoon verrattuna ja oli 5,2 miljardia euroa.

Vertailukelpoinen liiketulos laski 696 miljoonasta eurosta 610 miljoonaan euroon. Liikevaihtoon suhteutettuna liiketulos heikkeni 13,3 prosentista 11,6 prosenttiin.

Sijoitetun pääoman tuotto putosi 16,5 prosentista 12,5 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström toteaa osavuosikatsauksessa, että edelleen jatkuvalla geopoliittisella epävarmuudella on ollut vaikutus Stora Enson kaupankäynnin olosuhteisiin.

"Kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon."

Kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan yleisesti yhtiön liiketoiminta-alueilla.

Paperin kysynnän lasku kiihtyy Euroopassa. Kustannusten odotetaan kasvavan vuonna 2019 vuodesta 2018.

Stora Enso on päättänyt tehostaa Sundströmin mukaan kannattavuuden turvaamiseen tähtääviä toimia ja nostaa kannattavuuden turvaamisohjelman tavoitteen 120 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon.

"Ohjelma etenee suunniteltua aikataulua nopeammin ja olemme saavuttaneet jo 60 miljoonaa euroa tavoitelluista kustannussäästöistä."

Kuluttajapakkauskartongit eli Consumer Board -divisioona paransi Sundströmin mukaan kannattavuuttaan toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa onnistuneiden hinnankorotusten ansiosta.

"Heikentyneet kaupankäynnin edellytykset vaikuttivat selvästi muihin divisiooniin, jotka ovat alkaneet tehokkaasti karsia kustannuksia."

Sellutehtaat eli Biomaterials- ja puutuotteet eli Wood Products -divisioonat saavuttivat strategiset sidotun pääoman tavoitteensa toisen vuosineljänneksen aikana. Saavutusta Sundström kuvaa erittäin hienoksi haastavassa markkinatilanteessa.

Stora Enso on käynnistänyt kannattavuusselvityksen, joka koskee ristiinliimattua puuta (clt) valmistavan yksikön mahdollista perustamista Tšekissä sijaitsevan Ždírecin sahalle ja Ybbsin sahan yhteyteen Itävallassa mahdollisesti rakennettavaa rakennuspalkkitehdasta. Ristiinliimattua puuta valmistavan yksikön kapasiteetti olisi 120 000 kuutiometriä ja palkkitehtaan 60 000 kuutiometriä.

Sunilan tehtaalla investoidaan energian varastointiin käytettävän puupohjaisen hiilen tuotantoon. Tehtaalle rakennetaan parhaillaan ligniiniin perustuvaa biopohjaista hiilimateriaalia valmistavaa pilottitehdasta. Puupohjaista hiiltä voidaan hyödyntää keskeisenä komponenttina akuissa, joita käytetään kuluttajaelektroniikassa, autoteollisuudessa ja suurissa energianvarastointijärjestelmissä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsä, asunto vai metsäosakkeet – yksi kohde on tuottanut 2010-luvulla muita paremmin

Stora Enso selvitti puunkorjuun polttoaineenkulutusta eri puolilla Suomea – kuutio puuta korjataan yhä samalla polttoainemäärällä kuin vuonna 2003

Koneyrittäjä tuomittiin Ruotsin Västmanlandin suurmetsäpalosta – Stora Enso vapautettiin syytteistä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI