Metsä

UPM pystyi parantamaan toisellakin vuosineljänneksellä ja osake ampaisi heti nousuun – "Tämä on mahtava saavutus"

Myös sellutehtaiden tulos vahvistui alkuvuonna nähdystä sellun hinnan laskusta huolimatta. UPM odottaa liiketoimintojen tuloksen jatkuvan tänä vuonna hyvällä tasolla.
Mauri Ratilainen
"Toinen vuosineljännes oli jo 25. peräkkäinen tuloskasvun neljännes", UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo.

UPM pystyi parantamaan vertailukelpoista liiketulostaan huhti–kesäkuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta kolme prosenttia 345 miljoonaan euroon, mikä oli 13,2 prosenttia liikevaihdosta. Vuotta aiemmin liiketulosprosentti oli 12,9.

"Toinen vuosineljännes oli jo 25. peräkkäinen tuloskasvun neljännes", UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen toteaa osavuosikatsauksessa.

Helsingin pörssissä UPM:n osake ampaisi tulosjulkistuksen jälkeen noin viiden prosentin nousuun.

Koko alkuvuoden eli tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta neljä prosenttia 5 298 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoista liiketulosta kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 719 miljoonaa euroa, mikä oli 13,6 prosenttia liikevaihdosta.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,3 prosenttia.

UPM löi näin alkuvuoden kannattavuusvertailussa Stora Enson, jolla liiketulosprosentti oli 11,6 ja sijoitetun pääoman tuotto 12,5 prosenttia.

“Tämä on mahtava saavutus etenkin, kun talouskasvu jatkuu vaatimattomana erityisesti Euroopassa", Pesonen kehuu toisen vuosineljänneksen tulosta.

Hänen mukaansa UPM:llä on keinot tehdä tulosta muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

"Toimintamallimme ansiosta marginaalit pysyivät hyvällä tasolla, millä oli suotuisa vaikutus tulokseen. Vuosineljänneksen aikana myös kustannuskehitys alkoi tasaantua."

Selluteollisuuden, uusiutuvan dieselin jalostamon ja sahojen muodostaman Biorefiningin toisen neljänneksen tulos vahvistui sellun hinnan laskusta huolimatta.

Sellun kysyntä oli Pesosen mukaan edelleen hyvää tasoa ja yhtiön toimitukset kasvoivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Painopaperien eli Communication Papersin tulosta toimitusjohtaja kuvaa vankaksi. Hinnat olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta varastojen alasajo jarrutti tulosta toisella neljänneksellä. Paperin kysynnän kehitys Euroopassa oli jonkin verran viime vuotista heikompaa.

Tarralaminaatit eli Raflatac teki Pesosen mukaan vakaan tuloksen. Liikevaihdon kasvu jatkui, vaikka vaisuhko taloudellinen ympäristö vaikuttaa tarrojen kysyntään erityisesti Euroopassa.

Erikoispaperit eli Specialty Papers paransi tulostaan edullisemman sellun, vakaan asiakaskysynnän ja Aasiassa hieman nousseiden hienopaperin myyntihintojen ansiosta.

Vanerien tuotannon (Plywood) kannattavuus heikkeni jonkin verran viime vuoden vastaavasta jaksosta, mutta liiketulosprosentti pysyi yli 10 prosentin rajan. Tuotanto Venäjällä Chudovon vaneritehtaalla laajennusosassa käynnistyy kolmannella neljänneksellä, mikä parantaa liiketoiminta-alueen kilpailukykyä entisestään.

Energiantuotannossa UPM:llä oli erinomainen vuosineljännes vesivoiman ja ydinvoiman kasvaessa ja sähkön myyntihintojen noustessa ja kustannusten alentuessa.

Valmistelelut Uruguayhin rakennettavasta kaksi miljardia euroa maksavasta ja kapasiteetiltaan kahden miljoonan sellutonnin tehtaasta etenevät Pesosen mukaan kohti mahdollista investointipäätöstä.

"Työt uuden rautatieyhteyden rakentamiseksi ovat alkaneet, ja rautatietä rakentavan konsortion rahoitus etenee, mutta on vielä lopullista sinettiä vailla."

UPM odottaa yhtiön liiketoimintojen tuloksen jatkuvan tänä vuonna hyvällä tasolla viime vuoden ennätystuloksen jälkeen.

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa liiketoiminnoissa vaikkakin maltillisena. Kysynnän laskun odotetaan jatkuvan Communication Papers -liiketoiminnassa.

Tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sellun hintojen odotetaan maailmanlaajuisesti olevan alemmat kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Paperien hintojen odotetaan laskevan hieman Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Myös tuotantokustannusten odotetaan laskevan vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Talouselämä: Uruguayn vallanvaihdosta koitui mutkia UPM:n tehdashankkeelle

Suupohjan rata sai kaivattua lisäliikennettä – UPM aloittaa puukuljetukset Teuvalta Pietarsaareen

Metsä Group ei näytä puutavaran katkontalistaa metsänhoitoyhdistykselle

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI