Metsä

Euroopan komissio puuttuu metsäkatoon – "Vastaa 800 jalkapallokentän kokoista aluetta joka tunti"

EU:hun tulee metsäkatomaista muun muassa palmuöljyä ja lihaa. Suurimmat ongelmat ovat tropiikissa.
Satu Lehtonen
Metsäkatoa esiintyy erityisesti tropiikissa.

Euroopan komissio julkaisi tiistaina tiedonannon maailmalaajuisen metsäkadon ehkäisemiseksi.

Sen mukaan unionin on vähennettävä "metsäkatojalanjälkeään" lujittamalla kansainvälistä yhteistyötä maiden kanssa, joissa metsäkatoa esiintyy, suuntaamalla rahoitusta kestävän maankäytön tukemiseksi, parantamalla tiedon saatavuutta ja lisäämällä kohdennettua tutkimusta.

Komission mukaan metsäkadon merkittävimpiä syitä ovat kaupunkien laajeneminen, infrastruktuurin kehittyminen sekä elintarvikkeiden, rehun, biopolttoaineiden, puun ja muiden hyödykkeiden kysynnän kasvu.

Euroopan unioni on vastuussa noin kymmenestä prosentista maailman metsäkadosta, koska se tuo metsäkatomaista muun muassa palmuöljyä, lihaa, soijaa, kaakaota, maissia ja puuta. Jatkossa EU haluaakin varmistaa, että tuotantoketjut nojaavat lähteisiin, joissa metsäkatoa ei esiinny.

”Vuosien 1990 ja 2016 välillä 1,3 miljoonaa neliökilometriä metsää on hävitetty. Tämä vastaa 800 jalkapallokentän kokoista aluetta joka tunti. Metsäkato on ongelma eri puolilla maapalloa, etenkin trooppisilla alueilla”, komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Metsän hävittäminen johtaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja vaikuttaa haitallisesti alkuperäiskansojen usein metsiin nojautuvaan toimeentuloon.

"Metsät linkittyvät moniin asioihin, kuten ihmisten elantoon ja luonnon monimuotoisuuteen. EU:ssa olemme sidoksissa metsäkatoon tuonnin kautta. Haluamme saada kaupasta kestävämpää ja lisätä siten metsien määrää globaalisti", Katainen totesi.

Koska Euroopan komissio vaihtuu loppuvuodesta, uusi tiedonanto ei luo sitä sitovia velvoitteita. Sen odotetaan kuitenkin näkyvän seuraavan komission työskentelyssä.

Kuukausi sitten tehty kauppasopimus EU:n ja Mercosur-maiden välillä on herättänyt arvostelua, koska erityisesti Brasilian sademetsissä metsäkato on edennyt karjan laidunnuksen tieltä vauhdilla.

Mercosur-sopimus vapauttaa vientiä useille maataloustuotteille.

Kataisen mukaan kauppasopimus antaa EU:lle neuvotteluvoimaa vaikuttaa kaupankäynnin vaatimuksiin. Yhtenä vaatimuksena kauppasopimuksen toteutumiselle on metsäkadon torjuminen.

"Brasiliassa on merkittäviä ongelmia metsäkadossa, emmekä halua tehdä tässä kompromisseja. Metsäkatoa on tapahtunut kuitenkin jo ennen kauppasopimustakin. Meidän täytyy valita, haluammeko vahvemman neuvotteluaseman vai vain seurata vierestä. Jatkossa meillä on mahdollisuus vaikuttaa asian tilaan. Lisäksi kauppasopimuksessa on maininta Pariisin ilmastosopimukseen", Katainen kertoi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

EU:n ilmastotavoitteet kiristyvät kesällä – ympäristöjärjestöt toivovat Green Dealin hillitsevän metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden kauppaa

Amazonin sademetsää häviää vauhdilla – metsäkato on vuosikymmenen suurinta

"Päivässä tuhat eurooppalaista tilaa poistuu toiminnasta" – Komissaariehdokas Wojciechowski haluaa rakentaa pitkän aikavälin strategian maataloudelle

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI