Metsä

Metsäkeskus neuvoo: Mittakeppi mukaan taimikonhoitoon raivaussahan lisäksi – näin säästyy myöhemmiltä mittaustöiltä

Metsänomistajan kannattaa taimikon varhaishoitoa tehdessään samalla mitata työnsä jälkeä ja merkitä tiedot ylös toteutusilmoitusta varten.
Johannes Tervo
Keskikesä on hyvää taimikonhoidon aikaa, koska tällöin kannot vesovat vähemmän.

Taimikon varhaishoitoon voi saada kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvaa kemeratukea, jota on haettava ennen töiden aloittamista. Työn voi aloittaa heti rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen.

Tuen saamiseksi on metsäkeskukseen jätettävä myös toteutusilmoitus työstä. Siinä ilmoitetaan runkoluvun ja poistuman eli poistettavien runkojen lisäksi kasvamaan jääneen puuston pituus ja pääpuulaji.

Metsänomistajan kannattaa taimikon varhaishoitoa tehdessään samalla mitata työnsä jälkeä ja merkitä tiedot ylös toteutusilmoitusta varten. Näin säästyy vaivalta lähteä myöhemmin takaisin metsään mittaamaan esimerkiksi metsään jäävän puuston määrää, metsäkeskus neuvoo verkkosivuillaan.

Raivaussahan lisäksi taimikonhoitoon kannattaa ottaa mukaan neljän metrin keppi, vaikka teleskooppivartinen ongenvapa.

Neljämetrisellä kepillä mitataan koealan keskipisteestä lähtien kaikki mittakepin säteen sisälle jäävät puut. Näin saadaan arvio jäävän puuston määrästä.

"Jokaisen sahatun tankillisen jälkeen voi mitata yhden tai kaksi koealaa, joilta lasketaan puiden kappalemäärä. Kertomalla neljän metrin säteelle jäävien runkojen määrä 200:lla saadaan puuston hehtaarikohtainen määrä", metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Tapio Kivelä opastaa.

Lisäksi toteutusilmoitukseen kirjattavan poistuman eli poistettujen runkojen hehtaarikohtaisen määrän arvioimiseksi tarvitaan 1,78 metrin pituinen mittakeppi, jolla mitataan kepin säteen sisälle jääneiden kantojen määrä.

Kertomalla tämän kepin säteen sisälle jäävien kantojen määrä 1 000:lla saadaan tulokseksi hehtaarikohtainen määrä.

Taimikon varhaishoitoon voidaan myöntää kemeratukea, kun tukea haetaan vähintään yhdelle hehtaarille ja yksittäisen kuvion koko on vähintään 0,5 hehtaaria.

Taimikon keskipituuden on oltava työn jälkeen 0,7 – 3 metriä.

Poistettavia runkoja tulee olla hehtaaria kohti vähintään 3 000, pohjoisen Suomen tukialueella 2 000 runkoa hehtaarilla. Työn jälkeisen kasvatettavan puuston tiheys voi olla korkeintaan 5 000 runkoa hehtaarilla.

Toteutusilmoitus on jätettävä metsäkeskukseen mahdollisimman nopeasti työn valmistumisen jälkeen, kuitenkin 14 kuukauden sisällä rahoituksen myöntämisestä.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Metsäasiantuntija: Älä arastele taimikonhoidossa – "Harvoin tulee liian harvaa, yleensä taimikko jää liian tiheäksi"

Metsäkeskus kehottaa nuorten metsien hoitoon: Työmäärät syytä kaksinkertaistaa

Kemeratukea käyttämättä 25 miljoonaa euroa

Tahallista väärinkäyttöä, vahinkoja vai kankeita säädöksiä? Metsäkeskus haravoi kelvottomia kemeratöitä nykyään pääosin käryn perusteella