Suomen metsiin on luokiteltu metsänomistajien selän takana FSC-järjestelmän mukaisia suojelukohteita – Yhtiöt: Voivat vaikuttaa puukaupoissa hintaan ja hakkuumääriin - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Suomen metsiin on luokiteltu metsänomistajien selän takana FSC-järjestelmän mukaisia suojelukohteita – Yhtiöt: Voivat vaikuttaa puukaupoissa hintaan ja hakkuumääriin

"FSC:n riskiarviolla on joka tapauksessa suhteellisen iso vaikutus suomalaiseen metsätalouteen", Stora Enson yritysvastuujohtaja kuvailee.
Lari Lievonen
Korkean suojeluarvon luokitus koskee suomalaisia talousmetsiä, vaikkei metsänomistaja olisikaan sertifioinut metsiään FSC:n alle.

Puun FSC-metsäsertifiointijärjestelmän kontrolloidun puun riskiarviointia koskevat toimenpiteet tulivat voimaan 27. toukokuuta. Sen jälkeen metsänomistajat ovat odottaneet hermostuneesti, miten asia vaikuttaa korkean suojeluarvon eli HCV-alueilla (High Conservation Value).

HVC-luokitus voi perustua paitsi luonnon monimuotoisuuteen, myös suureen yhtenäiseen metsäalueeseen tai alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumiseen alueella.

Luokitus koskee suomalaisia talousmetsiä, vaikkei metsänomistaja olisikaan sertifioinut metsiään FSC:n alle. Suomalaiset metsäyritykset ovat sitoutuneet järjestelmään ja niiden on varmistettava raaka-aineensa soveltuvuus sertifiointijärjestelmään.

Metsän HCV-merkinnästä ei tule ilmoitusta metsänomistajalle.

Metsäteollisuus on toimittanut metsänhoitoyhdistyksille aineistot kesäkuussa, ja jäsenet saavat yhdistyksensä kautta tietää mahdollisesta HCV-luokituksesta metsässään.

Jos metsäalue on määritelty FSC-sertifikaatissa HCV- eli korkean suojeluarvon kohteeksi, miten se vaikuttaa mahdollisiin puukauppoihin? Kysyimme asiaa Suomen kolmelta suurelta metsäyhtiöltä.

Stora Enson yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila vastaa: "Jokaisen puukaupan kohdalla meidän on varmistettava, osuuko se korkean suojeluarvon alueelle. Sitten suunnitellaan tarvittaessa asianmukaiset toimenpiteet."

Tekeekö yhtiö tarjouksen kohteesta, joka on määritelty osin tai kokonaan korkean suojeluarvon kohteeksi?

"Jos kauppaan päädytään, suojeluarvot otetaan huomioon esimerkiksi hakkuutavoissa ja leimikon rajaamisessa, mikä taas voi vaikuttaa hakkuumääriin ja hintaan", Kallio-Mannila kertoo.

Yhtiöllä on riskialueiden puukaupoista kokemuksia vielä melko vähän.

"FSC:n riskiarviolla on joka tapauksessa suhteellisen iso vaikutus suomalaiseen metsätalouteen."

Metsä Groupin puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava johtaja Juha Jumppanen korostaa, että tehdyt kartat ovat vasta ennuste siitä, missä korkean suojeluarvon kohteita voisi olla.

"Tällaista tarkkaa tietoa ei ole olemassa, ja kartat on tehty olemassa olevan paikkatiedon pohjalta. Siksi aineistossa on olettamia, jotka on tarkistettava maastossa."

"FSC:n mukaan Suomessa on riski, että puunhankintaketjuun päätyy FSC-sertifioimattomista metsistä puuta, joka rikkoo tiettyjä järjestelmän määrittelemiä korkeita suojeluarvoja", Jumppanen kertoo.

"Puunostajan pitää tarkistaa, ettei leimikko osu kohteelle, joissa näitä korkeita suojeluarvoja on. Tätä varten Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ovat teettäneet kartta-aineiston tarkastusten kohdentamista varten. Kartat ovat ennuste siitä, missä FSC:n tarkoittamia arvokkaita kohteita voisi olla."

Kartta-aineisto on puuta ostavien metsäasiantuntijoiden käytössä. Metsä Group aikoo julkaista kartat syksyn aikana Metsäverkko-palveluunsa, josta yhtiön omistajajäsenet ja metsänomistajat voivat tarkistaa oman tilansa tilanteen.

"Se, että leimikko osuu osittain tai kokonaan kartalle, kertoo, että kohde pitää tarkistaa ennen puukauppaa. Se ei automaattisesti tarkoita, että metsässä olisi puukauppaan vaikuttavia suojeluarvoja", Jumppanen vakuuttaa.

Hän lupaa, ettei määritelmä vaikuta puukaupan hintaan, mutta suojeluarvo on otettava huomioon esimerkiksi hakkuutavoissa.

"Ehdotetut toimenpiteet riippuvat täysin suojeluarvosta ja leimikosta ja ovat aina yksittäisiä ratkaisuja."

Myös UPM ottaa toiminnassaan huomioon korkean suojeluarvon kohteet.

"HCV-alueen hakkuut toteutetaan niin, että kyseisen alueen suojeluarvoja ei vahingoiteta", yhtiön viestintäjohtaja Markku Herrala kertoo vastauksessaan.

"Kohteella oleva korkea suojeluarvo ei tarkoita sen sulkemista metsätaloustoimien ulkopuolelle, vaan siitä voidaan tehdä puukauppatarjous. Suojeluarvon säilyminen voidaan varmistaa esimerkiksi hakkuun sopeuttamisella kohteeseen tai tehostetun luonnonhoidon keinoin."

Herralan mukaan vaikutukset hintaan tai metsäkiinteistön hakkuumääriin ovat leimikkokohtaisia.

"Mahdollinen vaikutus riippuu siitä, millainen juuri kyseisellä metsäkiinteistöllä sijaitseva korkea suojeluarvo on."

Sekä UPM että Metsä Group ovat tehneet riskikohteista puukauppoja kesän aikana.

Korjattu 2.8.2019 kello 8:56 nimivirhe.

Lue lisää:

Vastuu korkean suojeluarvon metsäkohteissa on puunostajalla

FSC:n riskialue yllätti metsänomistajan Heinolassa

FSC:n kriteerien päivitys pyörähti käyntiin – "Tavoitteenamme on jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen lisääminen ja suojavyöhykkeiden leventäminen"

Sertifiointijärjestelmä FSC:n riskiarvio toi Suomen kartalle alueita, joilta saattaa olla kohta vaikea myydä puuta

Jutta Mykrä
Lue lisää

Metsäteollisuuden Jyrki Hollménia hirvittää koronan mahdollinen toinen aalto – eritoten painopaperin osalta

Metsä Group povaa syksyn puukauppaan vauhtia – haussa kesäkorjuukelpoiset harvennusleimikot

UPM kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä – korona iski painopapereihin ja nyt koneita suljetaan tai muunnetaan valmistamaan pakkausmateriaaleja

Koronan aiheuttama poikkeustilanne nosti Metsä Groupin pehmopaperien ja elintarvikekartonkien kysyntää – tulos laski silti selvästi