Metsä

Puuta hakattiin teollisuuden käyttöön kesäkuussa viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin

Metsäyhtiöiden ja valtionmetsien yhteenlaskettu hakkuumäärä pieneni reiluun puoleen vuoden takaisesta.
Pentti Vänskä
Yksityismetsistä hakattiin kesäkuussa teollisuuspuuta 3,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kesäkuussa hakattiin puuta teollisuuden käyttöön 4,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä on viidenneksen vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, Luonnonvarakeskus kertoo.

Edeltävän kymmenvuotisjakson kesäkuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli kuitenkin 14 prosenttia suurempi.

Kesäkuun hakkuista oli tukkia 1,7 ja kuitupuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien hakkuumäärä pieneni edellisvuodesta 19 ja kuitupuun määrä 22 prosenttia.  

Yksityismetsistä hakattiin teollisuuspuuta 3,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pystykauppojen hakkuista kertyi puuta 2,8 ja hankintakauppojen vastaanottomääristä 0,7 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtionmetsien yhteenlaskettu hakkuumäärä pieneni reiluun puoleen vuodentakaisesta, vajaaseen 0,6 miljoonaan kuutiometriin.

Teollisuuspuun lisäksi tilastoon kirjautuvat energiapuun korjuumäärät. Sitä kertyi kaikkiaan 427 000 kuutiometriä, josta karsittua rankaa ja kokopuuta oli yhteensä 160 000 kuutiometriä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luontoarvot säästyvät hakkuissa varsin hyvin

Teollisuuspuun hakkuut laskussa

Terminaalit pullistelevat kelirikkoajan puuta – "Tilanne näyttää tällä hetkellä tosi hyvältä"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI