Metsä

Ponssen tilausvirta on erittäin hyvä ja liikevoiton odotetaan paranevan hieman – komponenttien saatavuudessa edelleen riskejä, mutta tilanne helpottuu

"Valmistusmäärät ovat olleet Vieremän tehtaallamme jatkuvassa kasvussa komponenttisaatavuuden parantuessa", toimitusjohtaja Juho Nummela sanoo.
Pentti Vänskä
Ponsse on saanut ratkaistua ensimmäisen vuosineljänneksen haasteet uusien tuotteiden sarjavalmistuksen aloituksessa. Joni Rissanen asensi nesteitä Vieremän tehtaalla maanantaina.

Metsäkonevalmistaja Ponssen liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 8,5 prosenttia 315,8 miljoonaan euroon. Liiketulosta kertyi 30,4 miljoonaa euroa, mikä oli 9,6 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuonna vastaavalla jaksolla liiketulosprosentti oli hieman parempi 10,1.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto kohosi 21,6 prosentista 22,6 prosenttiin.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 51,3 prosenttia, vuotta aiemmin 51,1 prosenttia.

Toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan maailman talouden epävarmuuksista huolimatta Ponssen metsäkoneiden kysyntä jatkui kuluneella neljänneksellä hyvällä tasolla ja yhtiön tilausvirta oli erittäin hyvä.

Euromääräistä 361,1 miljoonan euron tilauskantaa Nummela kuvaa erittäin vahvaksi.

"Valmistusmäärät ovat olleet Vieremän tehtaallamme jatkuvassa kasvussa komponenttisaatavuuden parantuessa. Ensimmäisen neljänneksen haasteet uusien tuotteiden sarjavalmistuksen aloituksessa on saatu ratkaistua nopeasti", Nummela toteaa osavuosikatsauksessa.

"Komponenttisaatavuuteen liittyy edelleen riskejä, mutta tilanne helpottuu jatkuvasti."

Ponssen huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi edelleen. Myös vaihtokonemarkkina toimi toimitusjohtajan mukaan hyvin ja "vaihtokoneiden liikevaihto oli hyvässä kasvussa vertailukauteen verrattuna".

Konsernin kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin 80 prosenttia.

Liikevaihdosta Pohjois-Euroopasta kertyi 37,7 prosenttia, Keski- ja Etelä-Euroopasta 21,1 prosenttia, Venäjältä ja Aasiasta 16,3 prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 24,5 prosenttia sekä muista maista 0,4 prosenttia.

Osavuosikatsauksessa arvioidaan, että Ponssen euromääräinen liikevoitto on tänä vuonna hieman suurempi kuin viime vuonna

"Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana", katsauksessa todetaan.

"Investointimme suuntautuvat enenevässä määrin tuotekehitykseen ja tuoteteknologiaan sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden."

Lue lisää
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI