Metsä

Valtiovarainministeriön budjettiesitys lupaa lisää rahaa Metsoon ja maankäytön ilmasto-ohjelmaan

Metso-ohjelman rahoituksen jaosta maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön välillä on ollut kova vääntö.
Johannes Wiehn
Valtiovarainministeriö esittää rahaa myös maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan, jossa metsät ovat yhtenä osana.

Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesitys kasvattaa luonnonsuojelurahoitusta 25 miljoonaa euroa. Ministeriön mukaan tarkoitus on lisätä varoja erityisesti metsien monimuotoisuutta turvaavaan Metso-ohjelmaan, joka perustuu maanomistajien vapaaehtoiseen metsien suojeluun.

Kova vääntö on ollut siitä, kuinka Metson rahoitus jakautuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kesken.

Valtiovarainministeriö esittää rahaa myös maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan, jossa metsät ovat yhtenä osana.

Lisäksi luvataan parantaa kansalaisten virkistysmahdollisuuksia ja luontomatkailun edellytyksiä lisäämällä rahoitusta Metsähallituksen luontopalveluille.

Perusväylänpitoon eli teiden, rautateiden ja vesiväylien kunnossapitoon esitetään lisää 300 miljoonaa euroa.

Yksityisteiden avustustaso ehdotetaan turvattavaksi hallituskaudeksi.

Kivihiiltä korvaavien investointien tukemiseen ehdotetaan 30 miljoonan euron lisäystä energiatuen myöntämisvaltuuteen.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI