UPM:n puukaupan sopimusehdot hämmentävät - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Metsä

UPM:n puukaupan sopimusehdot hämmentävät

Myyjän oikeus­turva näyttää ­olevan menossa todella ­huonoksi, Metsänhoitoyhdistysten ­Palvelu Oy:n lakimies Tuomo Pesälä sanoo.
Sanne Katainen
Puukaupan tunnelmaa ovat kiristäneet ostajien ja myyjien väliset muutamat puutavaran katkontakiistat, joista yhdestä on jo saatu hovioikeuden tuomio.

UPM:n puukaupan sopimus­ehdot hämmentävät puunmyyjä­puolta.

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n lakimiehen Tuomo Pesälän mukaan ehtoja lukemalla vaikuttaa siltä, että myyjä ei saisi etukäteen ennen hakkuita mitään takeita, mitä metsässä valmistetaan.

Pesälä viittaa UPM:n metsänhakkuusopimuksen sopimus­ehtoon, jonka mukaan: ”hakkuussa noudatetaan sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevia mitta- ja laatuvaatimuksia ellei muuta sovita. Ostajalla on oikeus ilman eri sopimusta valmistaa mainituista vaatimuksista poikkeavaa puutavaraa”.

Pesälä pitää kirjausta erittäin heikkona metsänomistajan kannalta.

”Myyjän oikeusturva näyttää olevan menossa todella huonoksi”, hän sanoo.

Puukaupan tunnelmaa ovat kiristäneet ostajien ja myyjien väliset muutamat puutavaran katkontakiistat, joista yhdestä on jo saatu hovioikeuden tuomio.

Heinäkuussa Turun hovi­oikeus ratkaisi kiistan metsänomistajan eduksi. Metsänomistajan mukaan UPM ei ollut katkonut tukkia sopimuksen edellyttämällä tavalla, vaan suuri osa puustosta oli hakattu kuitupuuksi.

Tuomio ei ole vielä lain­voimainen ja yhtiöllä on mahdollisuus valittaa siitä.

UPM:n nyt esiin nousseissa sopimusehdoissa on useita myyjäpuolta ihmetyttäviä kohtia.

MTK:n kenttäpäällikkö Pauli Rintala kysyy, voiko suositella kenellekään metsänomistajalle nimen laittamista sopimukseen, jossa on myyjän kannalta isoja heikennyksiä.

Rintala pitää periaatteellisesti merkittävänä asiana sitä, että ostaja voi esittää allekirjoittamisen jälkeen olennaisia muutoksia sopimukseen. Ellei myyjä ole kahdessa viikossa esittänyt huomautusta muutokseen, myyjän katsotaan hyväksyneen muutoksen.

”Tämähän on erittäin kummallista, jos ensiksi sovitaan jotain ja sitten toinen osapuoli voi tehdä muutoksia, millä ehdoilla lopulta hakataan.”

UPM:n metsäjohtajan Sauli Branderin mukaan sopimusehtojen uudistuksen tavoitteena on ollut ehtojen selkeys ja varautuminen siihen, että tulevaisuudessa ei kaikkia leimikoita välttämättä käydä katsomassa.

”Ehtojen pitäisi mahdollistaa se, että voidaan toimia ja tehdä järkevää metsätaloutta.”

Joustavuutta Brander sanoo tarvittavan, kun pyritään parhaaseen mahdolliseen asiakaskokemukseen.

”Puunmyyjän kanssa pitäisi pystyä järkevästi miettimään esimerkiksi sitä, pitäisikö joku kuvio ottaa vielä mukaan lisää vai onko joku kuvio sellainen, että sitä ei kannata hyvän metsän­hoidon näkökulmasta hakata.”

UPM:n kanssa kauppoja tehneiltä metsänomistajilta ei Branderin mukaan ole tullut kielteistä palautetta uudistetuista sopimusehdoista.

”Ehdothan ovat olleet voimassa jo vuoden ja sinä aikana olemme ostaneet valtavan määrän puuta.”

Sopimusehdoissa olevaa kohtaa, jonka mukaan ”ostajalla on oikeus ilman eri sopimusta valmistaa mainituista vaatimuksista poikkeavaa puutavaraa”, Brander tulkitsee niin, että jos puu ei leimikolla täytä mitta- ja laatuvaatimuksia, niin sovitulta alueelta valmistetaan jotain muuta.

Brander korostaa, että UPM pyrkii hyödyntämään digitaalista tietoa puunhankinnassa, reagoimaan nopeasti ja parantamaan asiakaskokemusta.

”Tämä antaa mahdollisuuden hienosäätää puukauppaa metsänomistajan tahtotilan mukaan”, Brander sanoo.

Lue lisää

Metsänomistaja: Muista nämä asiat myrskytuhopuiden myynnissä ja korjuussa

UPM:n Jyväskylän vaneritehdas on tehnyt tappiota pitkään – miljoonien investoinneilla ei ole onnistuttu kohentamaan kannattavuutta riittävästi

UPM aikoo sulkea vaneritehtaan pysyvästi Jyväskylässä – tehtaalla työskentelee 167 henkilöä

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa – taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden ohjeita muutetaan