Metsä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä johtaa uutta metsäneuvostoa – "Suomen kansallisen metsäpolitiikan tärkein keskustelualusta"

Neuvostoon on koottu edustus eri hallinnonaloilta, tutkimuksesta, metsänomistaja-, teollisuus- ja työntekijäjärjestöistä, virkistyskäyttö- ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä saamelaiskäräjistä.
Kari Salonen
"Metsän monet merkitykset taloudesta ja virkistyskäytöstä luontoarvoihin ja ilmastotyöhön korostavat metsäneuvoston roolia entisestään", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Valtioneuvosto on asettanut metsäneuvoston, joka työskentelee maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Metsäneuvosto on myös yhteistyöfoorumi metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja eri toimijoiden välillä.

Metsäneuvoston puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.), toisena varapuheenjohtajana elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) ja kolmantena varapuheenjohtajana osastopäällikkö Juha Niemelä maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Metsäneuvosto on Suomen kansallisen metsäpolitiikan tärkein keskustelualusta, joka kokoaa metsäsektorin hallinnon ja sidosryhmät yhteen. Metsän monet merkitykset taloudesta ja virkistyskäytöstä luontoarvoihin ja ilmastotyöhön korostavat metsäneuvoston roolia entisestään", Leppä sanoo maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallisen metsästrategian 2025 toteuttamista ja tekee ehdotuksia sen kehittämiseksi kestävän kehityksen näkökulmat huomioonottavana tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston toimikausi päättyy kesäkuun lopussa 2023.

Neuvostossa on edustus eri hallinnonaloilta, tutkimuksesta, metsänomistaja-, teollisuus- ja työntekijäjärjestöistä, virkistyskäyttö- ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä saamelaiskäräjistä.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI