Metsä

Luonnonperintösäätiölle kahdeksas suojelualue Satakunnassa – perikunnan mukaan alueella ei ole koskaan käynyt kaatokonetta

Luonnonperintösäätiö voitti tarjouskilpailun metsästä.
Hanne Manelius
Kuva ei liity juttuun.

Luonnonperintösäätiö ottaa suojeluun Ahmauksenkorven Ulvilassa Satakunnassa, kertoo Luonnonperintösäätiö tiedotteessaan.

Luonnonperintösäätiö osti äskettäin Ulvilasta Ahmauksen kylästä 41 hehtaarin metsän, joka nimettiin Ahmauksenkorveksi. Kyseessä on lähes luonnontilainen, laaja ja yhtenäinen metsäalue, jossa on runsaasti lahopuustoa.

Suuri osa metsästä on luontotyypiltään saniaiskorpea.

Alueen halki kiemurtelee luonnonuomassa pieni joki nimeltä Ahmauksenoja, jonka lounaispuolella maasto muuttuu tuoreeksi kankaaksi. Uuden suojelualueen keskelle jää vanha metsittynyt niitty.

Ahmauksenkorven alueella on Luonnonperintösäätiön mukaan tuoreita havaintoja liito-oravan pesinnästä ja euroopanmajavasta. Luonnossa liikkuja pääsee näkemään esimerkiksi siirtolohkareita ja tähtitalvikkeja.

Luonnonperintösäätiö voitti tarjouskilpailun metsästä. Perikunnan jäsenet ovat ratkaisusta helpottuneita, sillä se takaa Ahmauksenkorven suojelun ja koskemattomuuden.

Osa tilasta oli aikaisemmin määräaikaisessa suojelussa. Perikunnan edustajan mukaan alueella ei ole koskaan käynyt kaatokonetta. Luonnonperintösäätiön suojeluksessa saman on tarkoitus jatkua.

”Eteläisestä Suomesta on vaikea löytää näin suurta yhtenäistä aluetta, joka koostuu valtaosin vanhasta metsästä, jossa on huikea määrä lahopuuta. Siksi Ahmauksenkorpi on suojelukohteena erittäin arvokas”, toteaa Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila.

Ahmauksenkorpi on Luonnonperintösäätiön kahdeksas suojelualue Satakunnassa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI