Metsä

Lukijalta: Ministeriön on välittömästi lisättävä puutavaran mittauksen valvontaa – muuten puukaupan osapuolten luottamus kärsii

"Yhteiskunnan näkökulmasta tehokkain keino edistää puumarkkinoiden toimintaa on turvata puukauppaa säätelevän lain valvonta."
Kaikki Suomessa myytävä jalostamaton puutavara on puutavaran mittauslain piirissä, jonka vaihdannan arvo oli vuonna 2018 noin 2,66 miljardia euroa.

Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) turvaa Suomessa puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan sekä mittaustulosten luotettavuuden.

Lain noudattamista koskevan valvonnan ylin johto kuuluu maa- ja metsätalous­ministeriölle.

Lain noudattamista valvovat Luonnonvarakeskuksessa työskentelevät viralliset mittaajat, joiden tehtävä on lain noudattamisen valvonta, valvontamittaus, erimielisyyksien ratkaiseminen ja puutavaran mittaukseen liittyvä neuvonta.

Kaikki Suomessa myytävä jalostamaton puutavara on puutavaran mittauslain piirissä, jonka vaihdannan arvo oli vuonna 2018 noin 2,66 miljardia euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Luonnonvarakeskukselle puutavaran mittauslain edellyttämiin valvonta, tutkimus- ja kehittämistehtäviin yhteensä 200 000 euron vuosittaisen määrä­rahan.

Tämä puutavaranmittauslain edellyttämä resurssi on enemmän kuin puolittunut lyhyessä ajassa puukauppamäärien kasvaessa. Vertailun vuoksi esimerkiksi kemeran valvontaan käytetään vuosittain 6,4 miljoonaa euroa.

Mittauslaki perustuu pääosin omavalvontaan ja tulosten dokumentointiin kahden vuoden määräajaksi. Tehdasmittauspaikkoja on Suomessa tällä hetkellä noin 130.

Kaksi virallista mittaajaa on käynyt tehdasmittauspaikoilla noin puolentoista vuoden välein. Tulevaisuudessa, ellei eläköityvän virallisen mittaajan virkaa täytetä, tehdasmittauspaikoilla ei ole edes teoriassa enää mahdollista käydä kahden vuoden määräaikana.

Puutavaran mittauslaki perustuu omavalvontaan ja puukauppa luottamukseen. Yhteiskunnan näkökulmasta tehokkain keino edistää puumarkkinoiden toimintaa on turvata puukauppaa säätelevän lain valvonta.

Maa- ja metsätalousministeriön on välittömästi lisättävä Luonnonvarakeskukselle puutavaran mittauslain mukaisiin valvonta- ja kehittämistehtäviin osoitettua rahoitusta, jottei markkinaosapuolten luottamus heikkene ja virallisilla mittaajilla on resurssit hoitaa lakisääteisiä tehtäviään.

Lauri Tapio

Pauli Rintala

kenttäpäälliköt

MTK metsälinja

Lue kaikki MT:n mielipidekirjoitukset

Juttua muokattu klo 16.43. Kuva vaihdettu.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI