Metsä

EU:n sääntely on hiipinyt metsiin, vaikka virallista metsäpolitiikkaa ei ole

Puheenjohtajamaa Suomi ajaa EU:lle nykyistä voimakkaampaa metsästrategiaa, joka huolehtisi siitä, että metsäasiat huomioitaisiin EU:ssa johdonmukaisesti.
Kimmo Haimi
EU-maiden johtavat metsävirkamiehet tutustuivat suomalaiseen metsätalouteen UPM:n metsätilalla Mäntsälässä tiistaina. Kuvassa Fergus Moore Irlannista (vas.) ja András Szepesi Unkarista kokeilivat pottiputkella istuttamista. Taustalla Jukka Hapulahti UPM:ltä.

Usein toisteltu totuus on, että EU:lla ei ole metsäpolitiikkaa. Siitä huolimatta metsiä koskevaa sääntelyä ilmaantuu jatkuvasti.

"On harhaanjohtava kysymys, pitäisikö EU:lla olla yhteistä metsäpolitiikkaa. Ainoa mikä meiltä enää puuttuu, on yksityiskohtainen metsänhoito-ohjeiden sääntely", kärjistää kansainvälisten asioiden neuvos Teemu Seppä maa- ja metsätalousministeriöstä.

Metsien käyttöön otetaan kantaa esimerkiksi ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikassa. Metsäasioiden painoarvo on Sepän mukaan jatkuvasti kasvanut EU:ssa samalla, kun metsiä koskevaa sääntelyä on yritetty pitää johdonmukaisena.

Seppä osallistui alkuviikolla eri EU-maiden metsäasioista vastaavien ylimpien virkamiesten tapaamiseen. Vierailijat tutustuivat muun muassa VTT:n biotalouden tutkimusympäristöön Bioruukkiin sekä käytännön metsätalouteen UPM:n harvennus- ja istutustyömailla Mäntsälässä.

Suomen tavoitteena on tehdä vieraille selväksi, miksi metsäasiat ovat täällä niin tärkeällä sijalla päätöksenteossa. EU-maista moni on hyvin vähämetsäinen Suomeen verrattuna.

Vastaavat tapaamiset toistuvat säännöllisesti kerran kunkin EU-maan puheenjohtajuuskauden aikana. Virkamiehet pystyvät keskustelemaan ajankohtaisista metsäasioista keskenään. Tapaamisen järjestävä puheenjohtajamaa saa tilaisuuden esitellä omaa metsäsektoriaan. Sepän mukaan tapaamisia on pidetty tärkeinä. Sen osoittaa, että jopa piskuinen Kypros järjesti tapaamisen omalla puheenjohtajuuskaudellaan.

Nyt ajankohtainen puheenaihe on EU:n metsästrategia. Strategian uudistusta valmistellaan ensi vuodeksi. Strategian tarkoitus on edistää metsien kestävää hoitoa. Tarkoitus on myös varmistaa, että metsiä koskeva sääntely olisi mahdollisimman johdonmukaista.

Suomi haluaa nykyistä vahvemman metsästrategian. Maamme eräs tavoite on Sepän mukaan, että strategiaan kirjattaisiin EU:n metsiä koskevat kansainväliset tavoitteet jo ennalta.

"Silloin olisi todennäköisempää, että EU:n neuvottelemien kansainvälisten sopimusten päätökset olisivat metsien kannalta järkeviä."

EU:ssa on ajankohtainen myös heinäkuussa annettu metsiä koskeva tiedonanto, johon valmistellaan ministerineuvoston päätelmiä.

Muun muassa metsäkadosta kertova tiedonanto ilmestyi samoihin aikoihin, kun Amazonin alueen metsäpalot saivat kansainvälistä huomiota. Sepän mukaan Suomi on pitänyt tärkeänä, että metsäkadon lisäksi esillä pidetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Brasilian painostamisen keinoksi on ehdotettu Mercosur-kauppasopimusta. Sopimus sisältää ehdon, jonka mukaan Brasilian on sitouduttava Pariisin ilmastosopimukseen.

Toistaiseksi Mercosur-sopimuksen pykäliä ei kuitenkaan voi käyttää lyömäaseena.

"Julkisuudessa on unohtunut, että Mercosur-sopimusta ei ole vielä ratifioitu."

Kuvatekstiin korjattu András Szepesin nimi 9.9.2019 7:20.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI