Metsä

Puun tuonti kasvoi alkuvuonna

Metsäteollisuuden viennin arvon kasvu taittui tammi-kesäkuussa.
Markku Vuorikari
Metsäteollisuuden vienti kääntyi alkuvuonna lievään laskuun, mutta puun tuonti jatkoi kasvuaan.

Puun tuonnin kasvu jatkui alkuvuonna. Tammi-kesäkuussa puuta tuotiin 5,55 miljoonaa kuutiometriä. Tuontimäärä nousi 12 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, kertoo Luonnonvarakeskus.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuodusta puumäärästä 59 prosenttia oli kuitupuuta, haketta 32 prosenttia ja tukkipuuta neljä prosenttia. Polttopuun, kyllästetyt puun ja jätepuun osuus oli viisi prosenttia.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 6,51 miljardia euroa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Viennin arvo notkahti edellisvuodesta prosentilla.

Viennin notkahduksen takana on maailmantalouden epävarmuuden lisääntyminen.

Esimerkiksi sahatavaraviennin määrä väheni kesäkuussa ja myös hinnat tulivat alas. Mäntysahatavaran vientihinta jäi 184 euroon kuutiolta, kun se vuotta aiemmin oli 206 euroa.

Myös massa- ja paperiteollisuuden vientimäärä putosi ja hinnoissa oli laskupaineita.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI