UPM sulkee paperikoneen Raumalla – työpaikkoja häviää 179 - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

UPM sulkee paperikoneen Raumalla – työpaikkoja häviää 179

Yhtiö suunnittelee lisäksi sanomalehtipaperitehtaan myyntiä tai sulkemista Ranskassa. Puolaan siirretään lähinnä taloushallinnon tehtäviä.
Jarkko Sirkia
Aikakauslehtipaperikoneen pysähtyessä Raumalla työpaikkoja häviää 179. Uuteen palvelukeskukseen Puolaan siirretään 168 työpaikan tehtävät eri puolilta Eurooppaa. Myyntilistalle laitetulla Chapellen tehtaalla Ranskassa työskentelee 236 henkilöä.

UPM suunnittelee sulkevansa pysyvästi kiillotettua aikakauslehtipaperia valmistavan SC-paperikoneen Raumalla. Sen lisäksi yhtiö aikoo myydä tai sulkea Chapellen sanomalehtipaperitehtaan Grand-Couronnessa Ranskassa.

Suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi, että UPM:n SC-kapasiteetti pienentyisi 265 000 tonnia ja sanomalehtipaperikapasiteetti 240 000 tonnia, yhtiön tiedote kertoo.

UPM perustelee toimia kannattavuuden ylläpitämisellä ja tuotantokapasiteetin sopeuttamisella graafisen paperin kysynnän laskuun.

Suljettavat tai myytävät paperikoneet ovat kustannuskilpailukyvyltään UPM:n heikoimpia.

Raumalla PK2 aiotaan sulkea tämän vuoden loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat tänään tiistaina.

Kahden jäljelle jäävän paperikoneen tuotanto jatkuu Raumalla normaalisti. Arvioitu henkilöstön vähennys on 179 henkilöä.

UPM käynnistää Ranskassa Chapellen tehtaan myynnistä tarjousprosessin.

Jos UPM ei saa varteenotettavaa tarjousta vuoden 2020 tammikuun puoliväliin mennessä, prosessi tehtaan mahdollista sulkemista varten alkaa samalla, kun potentiaalisen ostajan etsiminen jatkuu, tiedote kertoo.

Tavoitteena on saattaa prosessit päätökseen vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Chapellen tehtaalla työskentelee 236 henkilöä.

”Graafisten papereiden kysyntä Euroopassa on laskenut rakenteellisesti yli 10 vuotta. Tänä vuonna negatiivinen talouskehitys on korostanut laskua. Tänään julkaistut suunnitelmat ovat näin ollen tarpeellisia jäljelle jääneiden päällystämättömien sanoma- ja aikakauslehtipaperituotteiden tuotannon kannattavuuden varmistamiseksi”, sanoo UPM:n Communication Papersin liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

”Nämä suunnitelmat vaikuttavat sitoutuneeseen henkilöstöömme, ja pyrimme ottamaan heidän intressinsä huomioon sosiaalisesti vastuullisella tavalla”, sanoo UPM Communication Papersin sanomalehti- ja vähittäiskauppapaperitoimintojen johtaja Anu Ahola.

UPM:n suunnitelmissa on myös perustaa Puolan Wrocławiin uusi palvelukeskus, johon yhdistetään erilaisia palveluita asiakkaille ja toimittajille sekä niihin liittyviä talouspalveluita. Palvelukeskukseen siirretään 168 työpaikan tehtävät 11 eri toimipisteestä Euroopassa.

Suunnitelmien mukaan uuden liiketoimintapalvelukeskuksen ensimmäiset käyttäjät ovat UPM:n taloushallinto, Communication Papers ja Raflatac. Tehtävien siirto toteutetaan vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen mennessä.

Aiheet UPM
Lue lisää

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa – taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden ohjeita muutetaan

UPM vakuuttaa Uruguayn sellujättihankkeen etenevän suunnitellusti – yksityiskohtia viimeistellään Uruguayn uuden hallituksen kanssa

UPM ja Huoltovarmuuskeskus hankkivat suojavarusteita yhdessä Kiinasta

UPM vankisti etumatkaansa kilpailijoihin – koronakriisin vaikutukset vaihtelevat tuoteryhmittäin yhtiöillä