UPM: Rauman paperikoneen suunniteltuun sulkemiseen vaikuttavat myös erityiset Suomi-tekijät - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

UPM: Rauman paperikoneen suunniteltuun sulkemiseen vaikuttavat myös erityiset Suomi-tekijät

Epävarmuus hakkuista ja energiaveroista sekä huippukorkeat työvoimakustannukset ja joustamattomat työehdot, johtaja Anu Ahola luettelee kilpailukykyä syöviä kotimaisia tekijöitä.
Kari Salonen
UPM:llä jatkaisi Rauman koneen sulkemisen jälkeen Suomessa tuotantoa yhdeksän painopaperikonetta: Raumalla kaksi, Jämsän Jokilaaksossa neljä, Kouvolassa Kymin tehtaalla kaksi ja Kaukaalla Lappeenrannassa yksi.

UPM perustelee Rauman aikakauslehtipaperikoneen ja Ranskassa Chapellen sanomalehtipaperitehtaan sulkemis- ja myyntisuunnitelmia kapasiteetin sopeuttamisella painopapereiden yli 10 vuotta jatkuneeseen kysynnän laskuun.

Suunnitelman kohteena olevat paperikoneet ovat kustannuskilpailukyvyltään UPM:n heikoimpia.

UPM:n Communication Papersin sanomalehti- ja vähittäiskauppapaperitoimintojen johtaja Anu Ahola sanoo, että Rauman koneen sulkemissuunnitelmaan vaikuttavat myös erityiset Suomi-tekijät.

Suomesta paperien kuljetuskustannukset päämarkkina-alueille ovat korkeat. Sen lisäksi puun hinta on Aholan mukaan lähtenyt hiipimään ylös ja hintapaineet ovat edelleen kovat.

”Epävarmuutta puumarkkinaan luo keskustelu hakkuiden rajoittamisesta.”

Myös pitkään jatkunut keskustelu energiaveroista ja yritystuista lisää hänen mukaansa epävarmuutta, kun pohditaan paljon energiaa kuluttavien paperikoneiden toimintaedellytyksiä.

”Kolmantena on mainittava, että yksikkötyövoimakustannukset ovat aivan huipputasolla Suomessa ja työehdot hyvin joustamattomat”, Ahola listaa kotimaisten tehtaiden kilpailukykyä syöviä tekijöitä.

Raumalla kiillotettua aikakauslehtipaperia (SC) valmistava paperikone 2 aiotaan pysäyttää lopullisesti tämän vuoden loppuun mennessä. Chapellen tehdas myydään tai suljetaan ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Suunnitelmat tarkoittavat, että UPM:n SC-kapasiteetti pienentyisi 265 000 tonnia ja sanomalehtipaperikapasiteetti 240 000 tonnia eli yhteensä noin 0,5 miljoonaa tonnia.

UPM:lle jäisi painopaperien kapasiteettia 7,4 miljoonaa tonnia kaikkiaan 15 tehtaalla.

Suomessa jatkaisi tuotantoa yhdeksän painopaperikonetta: Raumalla kaksi päällystettyä aikakauslehtipaperikonetta (LWC), Jämsän Jokilaaksossa kaksi sanomalehtipaperikonetta sekä SC-kone ja LWC-kone, Kouvolassa Kymin tehtaalla kaksi hienopaperikonetta ja Kaukaalla Lappeenrannassa yksi LWC-kone.

Rauman koneen osuus Euroopan SC-kapasiteetista on alaa seuraavien analyytikoiden mukaan noin yhdeksän prosenttia.

Chapellen tehtaan kapasiteetti on Euroopan sanomalehtipaperikapasiteetista noin neljä prosenttia.

Sanomalehtipaperikoneita Chapellen myynnin tai sulkemisen jälkeen UPM:lle jäisi seitsemän, joista siis kaksi Suomeen Jämsän Kaipolaan.

Lue lisää:

UPM sulkee paperikoneen Raumalla – työpaikkoja häviää 179

"Näin se kiky auttoi miestä ja naista mäessä" – Paperiliiton Petri Vanhalalta tyly kuitti metsäteollisuudelle

Lue lisää

UPM:n Jyväskylän vaneritehdas on tehnyt tappiota pitkään – miljoonien investoinneilla ei ole onnistuttu kohentamaan kannattavuutta riittävästi

UPM aikoo sulkea vaneritehtaan pysyvästi Jyväskylässä – tehtaalla työskentelee 167 henkilöä

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa – taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden ohjeita muutetaan

UPM vakuuttaa Uruguayn sellujättihankkeen etenevän suunnitellusti – yksityiskohtia viimeistellään Uruguayn uuden hallituksen kanssa