Metsä

Koneyrittäjien mukaan puunkorjuussa aletaan nyt jakaa niukkuutta - "Se on tehtävä vastuullisesti"

Korjuuennätys ei ole korjannut yritysten taloutta toivotulla tavalla.
Sami Karppinen
Koneyrittäjät odottavat työmäärien vähenemistä vuoden loppua kohti.

Puunkorjuumäärien pitkään jatkunut kasvu taittuu laskuun loppuvuonna, odottavat koneyrittäjät. Tästä kertovat monet merkit markkinoilta sekä annetut varoitukset puunkorjuun rajoituksista.

"Kun edessä on niukkuuden jakamista, se on tehtävä vastuullisesti", vaatii Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Mika Jormakka.

Jormakka muistuttaa asiakkaita ja pääurakoitsijoita kantamaan vastuunsa siitä, että puunhankintaketjun toimijoiden toimintaedellytyksistä pidetään huolta tasapuolisesti. Kaikkia tarvitaan kuitenkin tulevina vuosina.

Takana on työteliäs vuosi. Koneyrittäjät paikkasivat viime vuonna edellisvuoden huonojen säiden aiheuttaman puuvajeen. Korjuumäärät nousivat 10 prosenttia.

"Koneyrittäjät investoivat kalustoon, palkkasivat uusia kuljettajia sekä saivat olemassa olevat kuljettajat tekemään ylitöitä, jotta teollisuuden kaipaamat puut saatiin korjattua ja kuljetettua."

"Vaikka takana on työteliäs aika, siitä ei pidä vetää johtopäätöstä, että puunkorjuuyritykset olisivat erityisen vahvoja kohtaamaan supistuvaa liiketoimintaa", Jormakka sanoo.

Jormakan mukaan vuosien 2017 ja 2018 venymisestä näyttää yrityksissä jääneen käteen aiempaa heikompi liiketulos. Puunkorjuualalla urakkahinnat eivät ole nousseet kysynnän ja kustannusten nousujen mukaan.

"Viime vuosina on paljon puhuttu ja korostettu yritysvastuuta ja ympäristövastuuta. On korostettu työntekijöiden olevan tärkein voimavara ja puhutaan entistä enemmän työhyvinvoinnista."

"Kasvun aikana se on ollut helppoa. Nyt sanat punnitaan, kun täytyy jakaa niukkuutta."

Vaikka nyt edessä on notkahdus, varsinaisia esteitä puunjalostuksen ja siten myös metsätalouden ja puunkorjuun kasvulle ei ole näkyvissä. Tarvitsemme kaikkia viime vuonna venyneitä ihmisiä tulevaisuudessakin, Jormakka muistuttaa.

"Odotan etenkin koneyritysten asiakkailta, mutta myös pääurakoitsijoina toimivilta koneyrityksiltä, hallittua jarrutusta. Jarrutusvaiheessa käy liian helposti niin, että kaikki jarrutuspaine kohdistuu jonon viimeisenä olevaan aliurakoitsijaan. Muistetaan, että pian häntä taas tarvitaan", Jormakka jatkaa.

Lue lisää
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI