Metsä

Metsänomistajat kuittasivat viime vuonna lähes ennätystuloksen

Jos rahanarvon muutosta ei huomioida, yksityismetsien tulos nousi kaikkien aikojen kovimmaksi.
Jukka Pasonen
Yksityismetsien liiketulos nousi viime vuonna 157 euroon hehtaarilta.

Viime vuoden suhdannehuippu kartutti metsänomistajien kantorahat ennätystasolle. Jos rahanarvon muutosta ei huomioida, yksityismetsien liiketulos nousi kaikkien aikojen kovimmaksi.

Luonnonvarakeskuksen mukaan maailmantaloudessa nähtiin viime vuonna suhdannehuippu. Puun kysyntä kasvatti hakkuut ennätyssuuriksi ja samalla puun hinnat nousivat.

Teollisuuspuun hakkuut yksityismetsistä lisääntyivät edellisvuodesta 12 prosenttia ja pystykauppahinnat nousivat reaalisesti havutukilla noin 10 prosenttia ja kuitupuulla noin 9 prosenttia.

Yksityismetsätalouden liiketulos parani 157 euroon hehtaarilta, lähes neljänneksen korkeammaksi kuin edellisvuonna. Tuloista on vähennetty metsätalouden menot.

Viime vuonna metsänomistajat investoivat metsiinsä 17 euroa hehtaarille. Hallinto- ja muiden menojen kanssa kokonaiskulut nousivat 22 euroon hehtaarilta.

Ilman metsätalouden menoja markkinahakkuiden, energiapuuhakkuiden ja omaan käyttöön hakatun puun määrien ja pystykauppahintojen perusteella lasketut bruttokantorahatulot olivat 175 euroa hehtaarille.

Tulos vaihteli suuresti maan sisällä. Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos ylsi yli 200 euroon hehtaarilta ja reaalisesti nousua oli 22 prosenttia edellisvuodesta.

Maakuntien ykkönen oli Päijät-Häme, jossa hehtaaritulos nousi yli 300 euroon.

Pohjois-Suomessa tulos nousi neljänneksellä 63 euroon hehtaarilta. Pohjois-Suomeen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat.

"Päijät-Hämeessä sijaitsevat Suomen rehevimmät metsämaat. Alueella hakatusta puusta 60 prosenttia oli tukkia, etupäässä kuusta. Sen sijaan Lapissa kuitupuun osuus hakatusta puusta oli 70 prosenttia, josta suurin osa oli mäntykuitupuuta", kertoo tutkija Esa Uotila.

Päijät-Hämeen kuusitukin pystykauppahinta oli lähes neljä kertaa korkeampi kuin Lapin mäntykuitupuun hinta.

Yksityismetsätalouden liiketulos oli kaikkiaan 2 079 miljoonaa euroa. Tulos oli euroissa suurempi kuin huippuvuonna 2007, mutta rahan arvonmuutos huomioiden liiketulos jäi reaalisesti seitsemän prosenttia tätä pienemmäksi.

Puuntuotannon sijoitustuotto kasvoi 13,0 prosenttiin viime vuonna. Tuottoon vaikutti eniten kantohintojen nousu.

Puun hintojen vaihtelu on heitellyt puuntuotannon kokonaistuottoa vuosien varrella enimmillään reilulla neljänneksellä ylös- tai alaspäin.

Ilman puun hintojen muutosta metsätalouden tuotto on pysynyt vähän yli neljässä prosentissa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI