Metsäneuvostojen puheenjohtajat kannustavat metsien ilmastoviisaaseen hoitoon - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Metsäneuvostojen puheenjohtajat kannustavat metsien ilmastoviisaaseen hoitoon

"Brasilian kaltainen metsien poltto viljan, heinän tai karjan kasvattamiseksi jatkui Suomessa aina 1800-luvun loppuun saakka."
Markku Vuorikari
Ilmastoviisaassa taimikonhoidossa valitaan kasvatettaviksi sellaiset taimet, joilla on mahdollisuus kasvaa järeiksi hyvälaatuisiksi puiksi ja jotka sitovat maksimaalisen määrän hiiltä.

Maakunnallisten metsäneuvostojen puheenjohtajat kannustavat metsien hoitoon. Se on ilmastoteko. Toisenlaisesta metsien käsittelystäkin Suomessa on kokemusta.

Brasilian kaltainen metsien poltto viljan, heinän tai karjan kasvattamiseksi jatkui Suomessa aina 1800-luvun loppuun saakka. Sen jälkeen sahateollisuuden kehittyminen nosti metsien arvoa ja metsien omistusoikeus määritti siitä hyötyvät.

Kaskeaminen väheni ja metsiä opittiin hoitamaan ja arvostamaan. Tänään Suomen metsät kasvavat puuta enemmän kuin koskaan ennen.

Kasvava metsä ottaa talteen hiilidioksidia niin tehokkaasti, että yhden jalkapallokentän kokoinen kasvatusmetsä sitoo vuodessa yhden suomalaisen vuotuisen hiilijalanjäljen verran hiilidioksidia.

Suomen metsäpinta-ala kattaa lähes 30 miljoonaa jalkapallokenttää ja metsämme sitovat moninkertaisesti kaikkien suomalaisten hiilidioksidipäästöt. Mutta vain hoidetut metsät toimivat tehokkaina hiilen sitojina ja mahdollistavat pitkäikäiset hiilivarastot.

Ilmastoviisaassa metsätaloudessa maksimoidaan hiilen sitoutuminen metsän koko kasvukierron aikana

Ilmastoviisas metsätalous alkaa siitä, että kaikki vapaana oleva käyttökelpoinen maa hyödynnetään metsittämällä. Metsämaalla kaadetun puun tilalle istutetaan neljä uutta puuta.

Maakunnallisten metsäneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat muistuttavat metsien roolista ilmastonmuutoksen ratkaisijana. Suomalainen metsänhoito on jo nykyisellään varsin ilmastoviisasta, mutta kaikki asiat voidaan tehdä vieläkin paremmin.

"Me haluamme vauhdittaa metsien kasvua ja huolehtia niiden kasvuympäristöstä. Ravinteiden palautus metsiin, puiden jalostus, vesiensuojelu ja monimuotoisuudesta huolehtiminen ovat edellytyksiä metsien ilmastoviisaalle käytölle."

Kanadassa ja Keski-Euroopassa metsät ovat kärsineet pahoista hyönteis- ja myrskytuhoista. Vain hyvin hoidetut metsät kestävät näitä ilmastonmuutoksen aiheuttamia rasituksia ja sitovat ja varastoivat tehokkaasti hiiltä.

Kestävässä, ilmastoviisaassa metsätaloudessa huolehditaan metsätalouden kannattavuuden ja ilmastonmuutoksen hillinnän ohella metsien sopeutumisesta ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuudesta, vesistöistä ja työpaikoista.

Kestävyyden kaikki ulottuvuudet ovat tärkeitä - vain yhteen tavoitteeseen panostaminen ei ole perusteltua.

Metsäneuvostot pitävät tuoretta hallitusohjelmaa muun muassa ilmasto- ja monimuotoisuuskysymysten osalta onnistuneena.

"Niiden rinnalle esitämme panostuksia metsien hoitoon ja terveyteen. Turvemaiden puuvarantoa pitää pystyä hyödyntämään myös jatkossa", puheenjohtajat toteavat.

Heidän vastuullaan on alueellisten metsäohjelmien valmistaminen syyskuuhun 2020 mennessä.

Lue lisää

Kuinka huomioida linnusto metsänhoitotoimenpiteissä? – Verkosta löytyvä opas neuvoo, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon

Osaava metsän­hoito uhanalaista

Metsänomistajat saavat apua uudesta verkkopohjaisesta työkalusta – Kertoo, miten suometsiä kannattaa hoitaa

Miten metsätalous vaikuttaa pohjaveteen? Uusi hanke tuottaa suunnittelutyökalun ja tarkistuslistan alan toimijoille