Metsä

Metsä Fibre jätti yva-selostuksen Kemin tehdasinvestoinnista Lapin elykeskukselle

Seuraava yleisötilaisuus Suomen metsäteollisuuden historian suurimmasta investoinnista on lokakuun alussa.
Pekka Fali
Uutta biotuotetehdasta suunnitellaan Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemissä.

Metsä Fibre on toimittanut Kemin biotuotetehtaasta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yva-selostuksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sunnuntaina 15.9.2019.

Ympäristövaikutusten arviointi liittyy yhtiön suunnittelemaan, noin 1,5 miljardia euroa maksavaan tehtaaseen. Se olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehdas tuottaisi biotuotteita ja sen sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Tehdas on määrä rakentaa nykyiselle tehdasalueelle ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan sellutehtaan. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Yva-prosessissa ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Asiaa koskeva seuraava yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 1.10.2019 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI